Cyfres 2


Cyfres 2

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Cawl

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Cawl

Mae Blod wedi cael annwyd trwm iawn, ac mae Gwilym a Wali yn cynnig gwneud cawl llysiau...

Gwersylla

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Gwersylla

Mae'r criw i gyd yn mynd i wersylla. A puppet series that follows the adventures of a g...

Tylwyth Teg

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Tylwyth Teg

Mae dant Fflach yn rhydd. Tybed a fydd y tylwyth teg yn galw heibio? Fflach has a wobbl...

Pen-blwydd Gwilym

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Pen-blwydd Gwilym

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd f...

Fflach ofn corryn

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Fflach ofn corryn

Mae Fflach yn cael ei ddal mewn gwe pry cop, ac mae ofn arno. Fflach gets caught in a s...

Ffrind newydd Wali

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Ffrind newydd Wali

Mae Wali yn darganfod ffrind newydd. Wali finds a new friend.

Noson o gwsg

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Noson o gwsg

Mae Blod yn mynd i dreulio'r nos gyda'i ffrindiau yn yr ardd ond yn y diwedd mae'n darg...

Brech yr ieir

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Brech yr ieir

Mae brech yr ieir wedi cyrraedd yr ardd. Our friends in the garden are ill with chicke...

Clustfeinio

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Clustfeinio

Mae'r ffrindiau yn credu bod Gwilym am adael yr ardd. The friends think that Gwilym is ...

Te p'nawn Blod

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Te p'nawn Blod

Mae Blod yn cynnal te parti yn yr ardd. Blod has a tea party in the garden.

Ffrind dychmygol

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Ffrind dychmygol

Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi. Moc has an imaginary friend called Tomi.

Deintydd

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Deintydd

Tybed sut hwyl gaiff Blod ar ei hymweliad cyntaf â'r deintydd? Blod goes on her first v...

Band yr Ardd

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Band yr Ardd

Mae'r ffrindiau yn trefnu band yn yr ardd ac mae pawb yn brysur yn ymarfer eu hofferynn...

Y Miwsical

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Y Miwsical

Mae Gwilym a'r ffrindiau yn yr ardd yn canu rhai o'u hoff ganeuon. Gwilym and the frien...

Wali a'i Gar

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Wali a'i Gar

Hanes criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali wedi cael c...

Wali Wych

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Wali Wych

Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych! Wali dreams he is a superhero!

Blod ar y beic

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Blod ar y beic

Mae Blod yn dysgu sut i reidio beic. A puppet series that follows the adventures of a g...

Mabolgampau

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Mabolgampau

Mae hi'n ddiwrnod mabolgamapau yn yr ardd heddiw. It's sports day in the garden today.

Nadolig

Yn yr Ardd: Cyfres 2, Nadolig

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd f...