Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres i blant wedi'i lleoli mewn gardd. Children's series set in a garden with lots of fun characters.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Picnic

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Picnic

Mae hi'n ddiwrnod braf yn yr ardd heddiw ac mae'r criw wedi penderfynu creu picnic. It ...

Ynni Newydd

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Ynni Newydd

Mae Wali'r wiwer wrthi'n brysur heddiw yn adeiladu melin wynt er mwyn creu trydan. Wali...

Y Ras Fawr

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Y Ras Fawr

Mae hi'n ddiwrnod prysur iawn yn yr ardd heddiw gan fod y ras fawr yn cael ei chynnal. ...

Gwneud Cymwynas

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Gwneud Cymwynas

Dydy Wali y wiwer ddim yn deall beth yw gwneud cymwynas ag eraill, felly mae Dilwyn y d...

Bwci Bo / Ysbryd

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Bwci Bo / Ysbryd

Diwrnod arall o helynt wrth i'r criw o ffrindiau yn yr ardd gael tipyn o fraw. All the ...

Datrys Problem

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Datrys Problem

Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y...

Rhannu

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Rhannu

Mae Wali'r wiwer a Fflach y wenynen wedi cwympo mas heddiw gan nad yw Wali yn fodlon rh...

Chwarae Cuddio

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Chwarae Cuddio

Mae'r criw yn mynd ati i chwarae cuddio ond mae un bach yn mynd ar goll! The friends de...

Llygredd yn y Pwll

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Llygredd yn y Pwll

Mae Lili a Lefi yn teimlo'n sâl heddiw ac mae Gwilym yn credu mai'r rheswm am hyn yw bo...

Atgofion

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Atgofion

Mae'r criw yn penderfynu hel atgofion melys am eu hanturiaethau yn yr ardd. It's a rain...

Syrcas

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Syrcas

Mae'r criw o ffrindiau yn chwilio am rywbeth llawn hwyl i'w wneud ac mae Gwilym y gardd...

Dilwyn yn Sâl

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Dilwyn yn Sâl

Mae Dilwyn y draenog yn teimlo'n sâl iawn yn yr ardd ac mae Gwilym yn gofyn i'r criw o ...

Talent Moc

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Talent Moc

Mae Moc y mwydyn yn poeni'n fawr nad oes ganddo unrhyw dalent. Moc the worm is worried ...

Garddwr y Flwyddyn

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Garddwr y Flwyddyn

Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw. It's a big day in...

Môr-ladron

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Môr-ladron

Mae Wali y wiwer yn ddiflas iawn yn yr ardd heddiw. Mae ganddo lygad tost ac yn gorfod ...

Wali yn Farus

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Wali yn Farus

Mae hi'n ddiwrnod arbennig yn yr ardd gan fod Wali yn dathlu ei ben-blwydd. Wali is cel...

Blod yn Sâl

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Blod yn Sâl

Mae Blodeuwedd y broga yn dioddef yn ofnadwy o glefyd y gwair heddiw ac yn tisian dros ...

Codi Calon

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Codi Calon

Mae Blodeuwedd yn hiraethu ar ôl ei ffrind Branwen y broga sydd wedi gadael yr ardd a s...

Wali Wirion

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Wali Wirion

Mae Wncwl Bob, hen wiwer a hen ffrind i'r ardd, yn penderfynu ymweld â'r ardd. Uncle Bo...

Ailgylchu

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Ailgylchu

Mae Gwilym y garddwr yn brysur yn ailgylchu ac yn rhoi sialens ailgylchu i'r criw. Gwil...

Amynedd

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Amynedd

Dyw Wali ddim yn deall pam nad yw planhigion yn tyfu'n syth ar ôl dyfrio felly mae'n my...

Cydweithio

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Cydweithio

Mae Wali mewn trafferth heddiw wrth iddo golli whilber Gwilym y garddwr ar waelod y pwl...

Cartref Newydd Blod

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Cartref Newydd Blod

Ar ôl cyfnod hir o stormydd yn yr ardd mae Blodeuwedd wedi cael llond bol ac yn penderf...

Moc yn Ddewr

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Moc yn Ddewr

Arr ôl gwahoddiad i ganu yng nghyngerdd fawr yr ardd dydy Moc ddim yn siwr os yw e'n dd...

Cwympo Mas

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Cwympo Mas

Mae Fflach yn gollwg can dwr ar ben Wali ac mae'r ddau ffrind yn cwympo mas. Fflach and...

Anwybyddu Moc

Yn yr Ardd: Cyfres 1, Anwybyddu Moc

Druan â Moc y mwydyn, mae'n teimlo'n drist heddiw gan fod ei ffrindiau yn yr ardd yn rh...