Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres boblogaidd i blant meithrin yn dilyn hynt a helynt trigolion lliwgar Cei Bach. Popular pre-school series following the colourful adventures of the residents of Cei Bach.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dan - Y Rheolwr?

Cei Bach: Cyfres 2, Dan - Y Rheolwr?

Mae popeth yn mynd yn wych yng Nglan y Don - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Everything s...

Blodau Buddug

Cei Bach: Cyfres 2, Blodau Buddug

Mae Buddug wrth ei bodd gyda blodau o bob math, ac un diwrnod, mae'n gofyn i Huwi Stomp...

Balwn Trefor

Cei Bach: Cyfres 2, Balwn Trefor

Mae Trefor a Capten Cled yn rhan o antur go fawr, diolch i falwn fawr goch. Trefor and ...

Ddannodd Brangwyn

Cei Bach: Cyfres 2, Ddannodd Brangwyn

Mae Brangwyn yn prynu mwy o losins nag arfer ac yn difaru ar ôl ymweld â'r deintydd. Br...

Bara Mari

Cei Bach: Cyfres 2, Bara Mari

Mae hi'n argyfwng yng Nghei Bach! Nid yw'r fan fara wedi cyrraedd y pentref. It's an em...

Gwobr i Del

Cei Bach: Cyfres 2, Gwobr i Del

Un bore braf o haf, daw Nanw Glyn i aros yng Ngwesty Glan y Don. Pwy ydy hi, tybed? One...

Huwi ar Goll!

Cei Bach: Cyfres 2, Huwi ar Goll!

Un o hoff gymeriadau Cei Bach, yn ddi-os, yw Huwi Stomp. Ond un diwrnod, mae Huwi Stomp...

Seren Aur Prys

Cei Bach: Cyfres 2, Seren Aur Prys

Mae'n ddiwrnod mawr ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach...

Mari a'r Anifail Anwes

Cei Bach: Cyfres 2, Mari a'r Anifail Anwes

Mae pawb yn cyd-dynnu i baratoi ystafell arbennig ar gyfer ymwelydd anghyffredin yng Ng...

Noson Hwyr Trefor

Cei Bach: Cyfres 2, Noson Hwyr Trefor

Daw Hannah a'i Nain i aros yng Nglan y Don, gyda'r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Fawr...

Tric Buddug

Cei Bach: Cyfres 2, Tric Buddug

Daw efaill Buddug, sef Bronwen, i aros ati i Neuadd Fawr ac mae Buddug yn penderfynu ch...

Pen-blwydd Capten Cled

Cei Bach: Cyfres 2, Pen-blwydd Capten Cled

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Capten Cled yn 60 oed, ac mae pawb yn y pentref wrthi'n parat...

Ffrind Newydd Del

Cei Bach: Cyfres 2, Ffrind Newydd Del

Mae pethau rhyfedd yn mynd ar goll yng Nghei Bach, tywel Mari, pysgod Capten Cled a bwy...

Huwi'n dweud 'Diolch'

Cei Bach: Cyfres 2, Huwi'n dweud 'Diolch'

Mae gan Huwi ffrind go arbennig y mae'n awyddus iawn i ddweud "diolch" wrtho, er mawr s...

Prys ar y Traeth

Cei Bach: Cyfres 2, Prys ar y Traeth

Mae dau blentyn bach yn chwarae ar ymyl y dwr gyda matras blastig a chwch plastig ac ma...

Trefor yn Cyfieithu

Cei Bach: Cyfres 2, Trefor yn Cyfieithu

Mae Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn gwrthod gadael eu stabl er mwyn cludo plant bach...

Allwedd Betsan

Cei Bach: Cyfres 2, Allwedd Betsan

Mae Betsan Brysur yn paratoi i fynd i siopa i'r ddinas fawr am y dydd. Betsan Brysur is...

Cyfrinach Brangwyn

Cei Bach: Cyfres 2, Cyfrinach Brangwyn

Mae Buddug yn dilyn Brangwyn i drio darganfod beth yw ei gyfrinach fawr. Buddug follows...

Pwt o Barti

Cei Bach: Cyfres 2, Pwt o Barti

Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Do...

Buddug yn Dysgu Rhannu

Cei Bach: Cyfres 2, Buddug yn Dysgu Rhannu

Mae Betsan yn brysur iawn yn gwerthu raffl er budd yr ysgol feithrin. Betsan Brysur is ...

Mari'n Helpu Pawb

Cei Bach: Cyfres 2, Mari'n Helpu Pawb

Mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael...

Huwi'n Cael Beic

Cei Bach: Cyfres 2, Huwi'n Cael Beic

Mae gan bawb ei freuddwyd, a breuddwyd arbennig Huwi Stomp ydy cael beic. Huwi Stomp ha...

Colled Capten Cled

Cei Bach: Cyfres 2, Colled Capten Cled

Mae Capten Cled yn ymarfer chwarae'r chwiban ond yna, mae'r chwiban yn mynd ar goll. Ca...

Sioe Buddug

Cei Bach: Cyfres 2, Sioe Buddug

Mae Buddug yn penderfynu y dylai pawb yng Nghei Bach ddod at ei gilydd i berfformio sio...

Sioe Trefor

Cei Bach: Cyfres 2, Sioe Trefor

Mae'n noson y sioe, ac mae pawb yn penderfynu bod rhaid i'r sioe fynd yn ei blaen. It i...

Nadolig Llawen!

Cei Bach: Cyfres 2, Nadolig Llawen!

Mae hi'n Noswyl y Nadolig yng Nghei Bach, ac mae Mari wrthi'n brysur yn paratoi parti a...