Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Huwi Stomp - yr Arwr

Cei Bach: Cyfres 1, Huwi Stomp - yr Arwr

Mae pobl newyddl Neuadd Fawr yn sylweddoli bod Huwi Stomp yn arwr go iawn. The newest r...

Y Car Mawr Du

Cei Bach: Cyfres 1, Y Car Mawr Du

Seren Siw yw'r cyntaf i weld car mawr du yn symud yn araf drwy Gei Bach, gyda'r gyrrwr ...

Trysor Capten Cled

Cei Bach: Cyfres 1, Trysor Capten Cled

Mae Capten Cled yn arbennig o hoff o siocled. Y broblem fawr yw nad yw'r Capten yn gwyb...

Brangwyn ar Frys!

Cei Bach: Cyfres 1, Brangwyn ar Frys!

Mae'n fore, ac mae Brangwyn wedi codi'n hwyr! Does dim amdani felly ond gyrru'n wyllt d...

Prys yn y Gegin

Cei Bach: Cyfres 1, Prys yn y Gegin

Mae Mari wedi bod mor brysur yn gwneud yn siwr fod Glan y Don yn barod i agor, mae hi w...

Swper Buddug

Cei Bach: Cyfres 1, Swper Buddug

Mae'n ddiwrnod mawr i Buddug a Brangwyn gan eu bod yn dathlu 10 mlynedd o briodas. Budd...

Mari a'r Taflenni Lliw

Cei Bach: Cyfres 1, Mari a'r Taflenni Lliw

Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i Glan y Don agor yn swyddogol, mae lor ailgylchu'n cym...

Y Gwestai Arbennig

Cei Bach: Cyfres 1, Y Gwestai Arbennig

Hwre! O'r diwedd, mae'r diwrnod mawr wedi dod, a Gwesty Glan y Don yn agor gyda pharti ...

Betsan yn Galw'r Heddlu

Cei Bach: Cyfres 1, Betsan yn Galw'r Heddlu

Mae Prys Plismon yn trefnu swper bach tawel i Mari ar ei phen-blwydd ond mae rhywbeth m...

Capten Cled a'r Ci Poeth

Cei Bach: Cyfres 1, Capten Cled a'r Ci Poeth

Daw ymwelydd a'i gi i aros yng Nglan y Don ond mae'n ddiwrnod poeth ac mae Capten Cled ...

Buddug a'r Bocs Coch

Cei Bach: Cyfres 1, Buddug a'r Bocs Coch

Un diwrnod, mae Buddug a Brangwyn yn taflu sbwriel o gwch - heb gofio bod y llanw'n siw...

Prys a'r Tedi Bach Glas

Cei Bach: Cyfres 1, Prys a'r Tedi Bach Glas

Mae Betsan Brysur yn cael gafael mewn tedi bach glas ar lawr, ac ar ôl ei olchi'n dyner...

Mari'n Gwneud ei Gorau

Cei Bach: Cyfres 1, Mari'n Gwneud ei Gorau

Daw ymwelydd pwysig iawn i Glan y Don ac mae Mari'n gwneud ei gorau i blesio. A very im...

Anrheg Brangwyn

Cei Bach: Cyfres 1, Anrheg Brangwyn

Mae'n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn dweud 'Diolch', ac mae nifer fawr o bobl Cei Bach...

Prys a'r Bad Achub

Cei Bach: Cyfres 1, Prys a'r Bad Achub

Mae teulu bach yn cael eu dal gan y llanw uchel ar Draeth Crochan. Does dim amdani ond ...

Dim Wyau, Mari?

Cei Bach: Cyfres 1, Dim Wyau, Mari?

Does dim wyau ar ôl yng Nglan y Don, ac mae'r gwesteion yn dechrau gweiddi am eu brecwa...

Trip Pysgota Huwi Stomp

Cei Bach: Cyfres 1, Trip Pysgota Huwi Stomp

Mae Betsan Brysur yn sâl, felly mae pawb yn perswadio Huwi i fynd allan yng nghwch Capt...

Seren Siw a'r Lliw Gwallt

Cei Bach: Cyfres 1, Seren Siw a'r Lliw Gwallt

Mae Seren yn gwneud rhywbeth 'gwahanol' gyda'i gwallt - er dirfawr sioc i Prys, Mari, a...

Huwi Stomp - Y Ditectif

Cei Bach: Cyfres 1, Huwi Stomp - Y Ditectif

Tybed i ble mae Del yn mynd bob prynhawn dydd Iau ar ôl iddi gau'r siop yn gynnar? Huwi...

Problem Del

Cei Bach: Cyfres 1, Problem Del

Mae'r lloches anifeiliaid yn cau a chyn bo hir bydd Tudno a Tesni, y ddau ful bach, yn ...

Achub Tudno a Tesni

Cei Bach: Cyfres 1, Achub Tudno a Tesni

Mae'n ddiwrnod y ffair, ac mae pawb yng Nghei Bach wrthi fel lladd nadroedd yn ceisio c...

Croeso, Prys a Mari!

Cei Bach: Cyfres 1, Croeso, Prys a Mari!

Mae'n fore braf o haf, ac mae Prys a Mari'n symud i'w cartre' newydd yng Nghei Bach o'r...

Ble mae Trefor?

Cei Bach: Cyfres 1, Ble mae Trefor?

Mae'n ddiwrnod cyntaf Prys yn ei waith fel Plismon Cei Bach ac mae Trefor y parot ar go...

Prys a'r Bochdew

Cei Bach: Cyfres 1, Prys a'r Bochdew

Draw yn Ysgol Gynradd Cei Bach mae Prys yn rhoi help llaw gyda dirgelwch mawr iawn - ma...

Dan y Fan

Cei Bach: Cyfres 1, Dan y Fan

Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y ...

Betsan a'r Arwyddion

Cei Bach: Cyfres 1, Betsan a'r Arwyddion

Mae Betsan yn dysgu gwers bwysig. Betsan learns an important lesson about signs.