Cyfres 2


Cyfres 2

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Môr-ladron

Sbridiri: Cyfres 2, Môr-ladron

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae morladron ac y...

Llyffantod

Sbridiri: Cyfres 2, Llyffantod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llyffant papur. A...

Plannu

Sbridiri: Cyfres 2, Plannu

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffon law. Twm and...

Olwynion

Sbridiri: Cyfres 2, Olwynion

Cyfres gelf i blant meithrin. Mae Twm a Lisa yn creu jigso o lun o Twm ar ei feic newyd...

Pengwiniaid

Sbridiri: Cyfres 2, Pengwiniaid

Mae Twm a Lisa yn creu pengwin o hen bêl denis . Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Efailwe...

Tylwyth Teg

Sbridiri: Cyfres 2, Tylwyth Teg

Mae Twm a Lisa yn creu crocodeil ac yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards. Twm and Lisa make ...

Cardiau

Sbridiri: Cyfres 2, Cardiau

Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle...

Crocodeil

Sbridiri: Cyfres 2, Crocodeil

Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu tylwythen deg o flodau. Twm and Lisa make a flo...

Ffrwythau

Sbridiri: Cyfres 2, Ffrwythau

MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihan...

Siapiau

Sbridiri: Cyfres 2, Siapiau

Mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edward...

Dwylo

Sbridiri: Cyfres 2, Dwylo

Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol M...

Twm Newydd

Sbridiri: Cyfres 2, Twm Newydd

Mae Twm a Lisa yn creu delw bach o Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed. Tw...

Gwynt

Sbridiri: Cyfres 2, Gwynt

MaeTwm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwe...

Adar

Sbridiri: Cyfres 2, Adar

Mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt...

Dan y Môr

Sbridiri: Cyfres 2, Dan y Môr

Mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elf...

Glaw

Sbridiri: Cyfres 2, Glaw

Mae Twm a Lisa yn paentio esgidiau glaw. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Penparc lle mae...

Corynnod

Sbridiri: Cyfres 2, Corynnod

Mae Twm a Lisa yn creu pry copyn bach ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn...

Y Traeth

Sbridiri: Cyfres 2, Y Traeth

MaeTwm a Lisa yn creu traeth mewn potyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle...

Cowbois

Sbridiri: Cyfres 2, Cowbois

Mae Twm a Lisa yn chwarae cowbois ac yn creu llun gan ddefnyddio rhaff. Maent hefyd yn ...

Anghenfilod

Sbridiri: Cyfres 2, Anghenfilod

Mae Twm a Lisa yn creu bocs hancesi siâp anghenfil ac yn ymweld â Ysgol Bro Siôn Cwilt....

Anifeiliaid

Sbridiri: Cyfres 2, Anifeiliaid

Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. In this programme...

Gwisg Ffansi

Sbridiri: Cyfres 2, Gwisg Ffansi

Mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Twm and Lisa visit the children at Ysgol Llanf...

Coed

Sbridiri: Cyfres 2, Coed

Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school ch...

Papur Newydd

Sbridiri: Cyfres 2, Papur Newydd

Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cadw mi gei mochyn. An arts series for pre-scho...

Tymhorau

Sbridiri: Cyfres 2, Tymhorau

Mae Twm a Lisa yn creu crys T drwy brintio gyda thatws. Twm and Lisa decorate a t-shirt...

Llysiau

Sbridiri: Cyfres 2, Llysiau

Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn addurno cacen gyda llysiau eisin. Twm and Lisa decor...