Cyfres 23


Cyfres 23

Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on the long-running soap as they go about their daily lives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 23. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 1

Mae'n Wyl San Steffan ac mae sawl un yn difaru rhywbeth y bore 'ma. It's Boxing Day but...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 2

Nos Galan ac mae Carys yn awyddus iawn i drefnu parti pen-blwydd i Tom. Carys is eager ...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 3

Mae Siân yn dadlau hefo John ar ôl i rywun adael y gath allan o'r cwd am ei beichiogrwy...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 4

Aiff Cathryn i ymbil am help gan Dani i wireddu ei chynllun ac mae Mathew mewn trwbl ef...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 5

Wrth i Barry a Carys gymryd un cam ymlaen, maen nhw'n ei ddilyn hefo dau gam mawr yn ôl...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 6

Mae Barry'n benderfynol o ddod i wybod lle mae'r pres wedi mynd o ddrôr y gegin. Barry ...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 7

Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond mae...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 8

Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro ...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 9

Mae Llio'n teimlo'n euog ac yn benderfynol o fod o gymorth i Carys. Due to her immense ...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 10

Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau dd...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 11

Mae arian coll Barry yn dod i'r golwg gan roi'r sawl sy'n dod o hyd iddo mewn lle cas. ...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 12

Mae Mathew yn benderfynol o ddysgu'r gwir am berthynas Llio a Dylan ac mi wnaiff unrhyw...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 13

Mae trafferthion Lowri yn dwysau wrth i Arthur ddod i chwilio am ei arian i dalu am y d...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 14

Mae Mathew yn benderfynol o wneud bywyd yn anodd i Dylan yn yr ysgol - ac mae ganddo gw...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 15

Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol Sglein ac mae Rhys yn dal i wthio'i hun i'r ...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 16

Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo ...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 17

Mae diwrnod y ras yn agosáu ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iech...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 18

Cystadleuaeth, amheuaeth a phryder wrth i ddiwrnod y ras gyrraedd. Competition, suspici...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 19

Yn yr ysgol mae noson agored y chweched wedi cyrraedd ac mae Llio'n teimlo'r pwysau. At...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 20

Yn dilyn honiadau Erin neithiwr mae Carys ar drywydd y gwir am Barry. Following Erin's ...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 21

Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Barry a Carys ac mae Meical yn derbyn gwahoddia...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 22

Daw Jac i benderfyniad ynglyn â mynd i'r De ac mae Meical yn magu'r plwc i esbonio cefn...

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 23

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffag...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 24

Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. Meical an...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 25

Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Who is...