Cyfres 23


Cyfres 23

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 23. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 1

Mae'n Wyl San Steffan ac mae sawl un yn difaru rhywbeth y bore 'ma. It's Boxing Day but...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 2

Nos Galan ac mae Carys yn awyddus iawn i drefnu parti pen-blwydd i Tom. Carys is eager ...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 3

Mae Siân yn dadlau hefo John ar ôl i rywun adael y gath allan o'r cwd am ei beichiogrwy...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 4

Aiff Cathryn i ymbil am help gan Dani i wireddu ei chynllun ac mae Mathew mewn trwbl ef...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 5

Wrth i Barry a Carys gymryd un cam ymlaen, maen nhw'n ei ddilyn hefo dau gam mawr yn ôl...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 6

Mae Barry'n benderfynol o ddod i wybod lle mae'r pres wedi mynd o ddrôr y gegin. Barry ...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 7

Mae Carys yn gadael Tom dan ofal ei dad gan fod angen iddi fynd i weld cleient. Ond mae...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 8

Mae pawb dan straen yn sgil y ddamwain, a bydd yn rhaid aros i weld os oes modd deffro ...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 9

Mae Llio'n teimlo'n euog ac yn benderfynol o fod o gymorth i Carys. Due to her immense ...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 10

Er bod Tom yn well a phawb yn falch ei fod yn cael dod adra' o'r ysbyty, tydi pethau dd...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 11

Mae arian coll Barry yn dod i'r golwg gan roi'r sawl sy'n dod o hyd iddo mewn lle cas. ...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 12

Mae Mathew yn benderfynol o ddysgu'r gwir am berthynas Llio a Dylan ac mi wnaiff unrhyw...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 13

Mae trafferthion Lowri yn dwysau wrth i Arthur ddod i chwilio am ei arian i dalu am y d...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 14

Mae Mathew yn benderfynol o wneud bywyd yn anodd i Dylan yn yr ysgol - ac mae ganddo gw...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 15

Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol Sglein ac mae Rhys yn dal i wthio'i hun i'r ...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 16

Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo ...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 17

Mae diwrnod y ras yn agosáu ac mae Rhys yn parhau i redeg er gwaetha'r gofid am ei iech...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 18

Cystadleuaeth, amheuaeth a phryder wrth i ddiwrnod y ras gyrraedd. Competition, suspici...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 19

Yn yr ysgol mae noson agored y chweched wedi cyrraedd ac mae Llio'n teimlo'r pwysau. At...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 20

Yn dilyn honiadau Erin neithiwr mae Carys ar drywydd y gwir am Barry. Following Erin's ...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 21

Mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Barry a Carys ac mae Meical yn derbyn gwahoddia...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 22

Daw Jac i benderfyniad ynglyn â mynd i'r De ac mae Meical yn magu'r plwc i esbonio cefn...

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 23

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffag...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 24

Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. Meical an...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 23, Pennod 25

Hefo pwy mae Wil yn cysylltu trwy'r amser? Dyna'r cwestiwn sydd ar wefusau pawb. Who is...