Cyfres 22


Cyfres 22

Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on the long-running soap as they go about their daily lives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 22. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 1

Tra bod Philip yn Sbaen, mae Mathew a'i fryd ar wneud y mwyaf o'r llonydd yn y fflat on...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 2

Wrth i hanner nos nesau, ynghanol y dathlu bydd ambell gusan, ambell ddeigryn ac ambell...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 3

Mae Philip wedi dod y rhan fwyaf o'r ffordd adref o Sbaen ond mae'r ychydig filltiroedd...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 4

Mae Erin yn mwynhau tynnu coes ei thad am ei berthynas efo Sian tra bo Wil yn teimlo cy...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 6

Mae David yn ei ffeindio hi'n anodd cuddio ei deimladau tuag at Rhys ond tydi Rhys ddim...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 9

Diwrnod anodd i sawl un o drigolion y pentref wrth i effaith gweithredoedd Erin gael ei...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 11

Mae pethau yn chwithig rhwng Dani a David wrth iddynt drio cymodi yn dilyn eu ffrae. Th...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 12

Mae Sion yn cyrraedd y dref gyda newyddion syfrdanol fydd yn newid pethau am byth. Sion...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 13

Mae Philip yn ceisio dod i delerau a'r ffaith bod Alwena mewn perthynas newydd yn Sbaen...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 14

Mae Mathew yn grediniol na fydd Philip yn ysgaru Alwena yn y diwedd ond mae Sion yn ofn...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 15

Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop ga...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 16

Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n ca...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 17

Yn dilyn y penderfyniadau mawr yng nghartref Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu tr...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 18

Mae Dani yn gorfod mynd i ffwrdd am noson sy'n rhoi'r cyfle perffaith i David weld Rhys...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 19

Mae Iolo'n awgrymu mynd a Mathew a Sion am ddiwrnod o antur. Mae Rhys yn poeni y daw rh...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 20

Mae Ken wrth ei fodd yn cael cario parsel 'amheus' Barry i Fangor. Gall ddod i arfer ag...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 21

Mae David yn penderfynu bod yn rhaid iddo ddweud y gwir wrth Dani, ond mae anffawd ddif...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 22

Mae damwain Dani'n gwmwl du dros y gymuned wrth iddynt aros am newyddion am ei chyflwr....

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 23

Mae Wyn yn ymweld a Dani yn yr ysbyty ac mae hithau'n mynegi ei hofnau am y dyfodol. Wh...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 24

Mae sefyllfa David a Rhys yn dal yn anodd yn enwedig wrth i'r ddau daro ar ei gilydd yn...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 25

Gyda'i nosweithiau'n llawn hwyl a'i diwrnodau'n gur pen, mae Llio'n poeni'n arw pan dda...

Pennod 26

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 26

Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod bore 'ma. Followi...

Pennod 27

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 27

Mae'r diwrnod wedi cyrraedd i Dani ddod adref o'r ysbyty, ond mae'n sylweddoli na fydd ...

Pennod 28

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 28

Mae Cathryn a Vince yn llawn eu trafferth yn chwilio am dy i'w rentu dros dro. Cathryn...

Pennod 29

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 29

Mae Rhys yn derbyn llythyr annisgwyl trwy'r post sy'n ei arwain i ofyn i Wil am ffafr e...

Pennod 30

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 30

Caiff Dani sioc o weld pwy sydd wedi cymryd ei lle yn y Salon. Dani insists on leaving ...

Pennod 31

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 31

Mae Glenda a Philip yn paratoi i fynd i weld Gareth yn y ganolfan gymdeithasol ond mae ...

Pennod 32

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 32

Doedd gadael Kelvin ar ei ben ei hun yn nhy newydd Barry ddim yn syniad da! Leaving Kel...

Pennod 33

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 33

Tra bo Barry yn ceisio adfer y sefyllfa gyda'r rhai wnaeth dorri i mewn i'r fflat, mae ...

Pennod 34

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 34

Caiff Dani newyddion da sy'n rhoi hyder iddi dreulio mwy o amser yn y salon. Dani recei...

Pennod 35

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 35

Gwneud i Jason dalu am ei le drwy weithio yw cynllun Barry yn enwedig ar ol clywed pam ...

Pennod 36

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 36

Mae twyll Wil a Rhys yn dod i'r fei a'r ddau yn cael ymweliad gan yr heddlu. Wil and Rh...

Pennod 37

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 37

Dydy Mr Lloyd ddim hanner da ac mae'n debyg bod y salwch wedi taro ambell un arall yn y...

Pennod 38

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 38

Mae Llio'n cael sioc pan mae hi'n cael ei deffro yn oriau man y bore gan swn rhywun o l...

Pennod 39

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 39

Mae Jac yn ymddwyn yn rhyfedd yn dilyn yr hyn a welodd o'r wythnos diwethaf - digon od ...

Pennod 40

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 40

Yn dilyn datganiad meddw Jac, mae Lowri yn benderfynol bod rhaid i Dani gael gwybod am ...

Pennod 41

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 41

Mae'r gyfrinach am David a Rhys yn pwyso'n drwm ar feddyliau criw'r Salon, ac mae amheu...

Pennod 42

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 42

Mae'n ddiwrnod hapus ym mywyd Barry a Carys wrth iddynt symud i'w ty newydd o'r diwedd....

Pennod 43

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 43

Mae Dani'n gwneud rhywbeth yn ei pharti sy'n chwalu popeth i David. Dani does something...

Pennod 44

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 44

Mae Sophie yn clywed Lowri a Jac yn trafod pwnc sensitif. A fydd hi'n datgelu'r cyfan? ...