Cyfres 22


Cyfres 22

Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. Follow all your favourite characters on the long-running soap as they go about their daily lives.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 22. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 1

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 1

Tra bod Philip yn Sbaen, mae Mathew a'i fryd ar wneud y mwyaf o'r llonydd yn y fflat on...

Pennod 2

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 2

Wrth i hanner nos nesau, ynghanol y dathlu bydd ambell gusan, ambell ddeigryn ac ambell...

Pennod 3

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 3

Mae Philip wedi dod y rhan fwyaf o'r ffordd adref o Sbaen ond mae'r ychydig filltiroedd...

Pennod 4

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 4

Mae Erin yn mwynhau tynnu coes ei thad am ei berthynas efo Sian tra bo Wil yn teimlo cy...

Pennod 5

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 5

Ers i Erin wneud ei chyhoeddiad yn yr ysgol, mae bywyd sawl un o drigolion Glanrafon we...

Pennod 6

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 6

Mae David yn ei ffeindio hi'n anodd cuddio ei deimladau tuag at Rhys ond tydi Rhys ddim...

Pennod 7

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 7

Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i...

Pennod 8

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 8

Mae'n ddiwrnod y Panel Disgyblu a'r cwestiwn mawr yw a fydd Wil yn bradychu ei chwaer d...

Pennod 9

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 9

Diwrnod anodd i sawl un o drigolion y pentref wrth i effaith gweithredoedd Erin gael ei...

Pennod 10

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 10

Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les...

Pennod 11

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 11

Mae pethau yn chwithig rhwng Dani a David wrth iddynt drio cymodi yn dilyn eu ffrae. Th...

Pennod 12

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 12

Mae Sion yn cyrraedd y dref gyda newyddion syfrdanol fydd yn newid pethau am byth. Sion...

Pennod 13

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 13

Mae Philip yn ceisio dod i delerau a'r ffaith bod Alwena mewn perthynas newydd yn Sbaen...

Pennod 14

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 14

Mae Mathew yn grediniol na fydd Philip yn ysgaru Alwena yn y diwedd ond mae Sion yn ofn...

Pennod 15

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 15

Mae Sion yn penderfynu anfon Philip i ffwrdd am y dydd ac yn cynnig gofalu am y siop ga...

Pennod 16

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 16

Mae David yn ymddwyn braidd yn amheus. Ar ol addo treulio'r noson gyda Dani mae hi'n ca...

Pennod 17

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 17

Yn dilyn y penderfyniadau mawr yng nghartref Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu tr...

Pennod 18

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 18

Mae Dani yn gorfod mynd i ffwrdd am noson sy'n rhoi'r cyfle perffaith i David weld Rhys...

Pennod 19

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 19

Mae Iolo'n awgrymu mynd a Mathew a Sion am ddiwrnod o antur. Mae Rhys yn poeni y daw rh...

Pennod 20

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 20

Mae Ken wrth ei fodd yn cael cario parsel 'amheus' Barry i Fangor. Gall ddod i arfer ag...

Pennod 21

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 21

Mae David yn penderfynu bod yn rhaid iddo ddweud y gwir wrth Dani, ond mae anffawd ddif...

Pennod 22

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 22

Mae damwain Dani'n gwmwl du dros y gymuned wrth iddynt aros am newyddion am ei chyflwr....

Pennod 23

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 23

Mae Wyn yn ymweld a Dani yn yr ysbyty ac mae hithau'n mynegi ei hofnau am y dyfodol. Wh...

Pennod 24

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 24

Mae sefyllfa David a Rhys yn dal yn anodd yn enwedig wrth i'r ddau daro ar ei gilydd yn...

Pennod 25

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 25

Gyda'i nosweithiau'n llawn hwyl a'i diwrnodau'n gur pen, mae Llio'n poeni'n arw pan dda...

Pennod 26

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 26

Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod bore 'ma. Followi...

Pennod 27

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 27

Mae'r diwrnod wedi cyrraedd i Dani ddod adref o'r ysbyty, ond mae'n sylweddoli na fydd ...

Pennod 28

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 28

Mae Cathryn a Vince yn llawn eu trafferth yn chwilio am dy i'w rentu dros dro. Cathryn...

Pennod 29

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 29

Mae Rhys yn derbyn llythyr annisgwyl trwy'r post sy'n ei arwain i ofyn i Wil am ffafr e...

Pennod 30

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 30

Caiff Dani sioc o weld pwy sydd wedi cymryd ei lle yn y Salon. Dani insists on leaving ...

Pennod 31

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 31

Mae Glenda a Philip yn paratoi i fynd i weld Gareth yn y ganolfan gymdeithasol ond mae ...

Pennod 32

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 32

Doedd gadael Kelvin ar ei ben ei hun yn nhy newydd Barry ddim yn syniad da! Leaving Kel...

Pennod 33

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 33

Tra bo Barry yn ceisio adfer y sefyllfa gyda'r rhai wnaeth dorri i mewn i'r fflat, mae ...

Pennod 34

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 34

Caiff Dani newyddion da sy'n rhoi hyder iddi dreulio mwy o amser yn y salon. Dani recei...

Pennod 35

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 35

Gwneud i Jason dalu am ei le drwy weithio yw cynllun Barry yn enwedig ar ol clywed pam ...

Pennod 36

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 36

Mae twyll Wil a Rhys yn dod i'r fei a'r ddau yn cael ymweliad gan yr heddlu. Wil and Rh...

Pennod 37

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 37

Dydy Mr Lloyd ddim hanner da ac mae'n debyg bod y salwch wedi taro ambell un arall yn y...

Pennod 38

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 38

Mae Llio'n cael sioc pan mae hi'n cael ei deffro yn oriau man y bore gan swn rhywun o l...

Pennod 39

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 39

Mae Jac yn ymddwyn yn rhyfedd yn dilyn yr hyn a welodd o'r wythnos diwethaf - digon od ...

Pennod 40

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 40

Yn dilyn datganiad meddw Jac, mae Lowri yn benderfynol bod rhaid i Dani gael gwybod am ...

Pennod 41

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 41

Mae'r gyfrinach am David a Rhys yn pwyso'n drwm ar feddyliau criw'r Salon, ac mae amheu...

Pennod 42

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 42

Mae'n ddiwrnod hapus ym mywyd Barry a Carys wrth iddynt symud i'w ty newydd o'r diwedd....

Pennod 43

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 43

Mae Dani'n gwneud rhywbeth yn ei pharti sy'n chwalu popeth i David. Dani does something...

Pennod 44

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 44

Mae Sophie yn clywed Lowri a Jac yn trafod pwnc sensitif. A fydd hi'n datgelu'r cyfan? ...

Pennod 45

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 45

Mae hi'n bennod llawn emosiwn wrth i bobl ymateb i'r ffaith bod perthynas Dani a David ...

Pennod 46

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 46

Mae Michelle a Meical yn dysgu'r gwir am berthynas Dani a David. Meical and Michelle he...

Pennod 47

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 47

Wedi i Rhys gael trafferth gyda Meical, mae Erin a Wil yn awyddus iddo fynd a'r peth ym...

Pennod 48

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 48

Mae Terry yn awyddus i fynd yn ol i weithio ond does dim golwg o Rhys yn y garej. Terry...

Pennod 49

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 49

Mae Dani'n ailafael yn ei gwaith yn y salon ac mae Arthur yn cael sioc. Dani returns to...

Pennod 50

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 50

Er bod Philip yn falch bod Dewi adref o'r coleg, mae'n amheus iawn am pam mae o wedi do...

Pennod 51

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 51

Aiff pethau o ddrwg i waeth i Mr Lloyd druan wrth iddo lithro'n ddyfnach i grafangau Me...

Pennod 52

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 52

Nawr bod Megan wedi llwyddo i ddwyn perswad ar Mr Lloyd i'w phriodi, mae hi'n falch bod...

Pennod 53

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 53

Wedi iddi gytuno i symud rhywfaint o'i heiddo i'r garej, mae Mr Lloyd yn awyddus iawn i...

Pennod 54

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 54

Mae Megan yn symud i mewn at Mr Lloyd ac mae Meical a Michelle yn hanner difaru cytuno ...

Pennod 55

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 55

Tybed pwy fydd yn credu Michelle pan mae hi'n datgelu newyddion syfrdanol am Megan? Who...

Pennod 56

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 56

Mae diwrnod achos llys Rhys a Wil yn agosau ac mae John yn gwneud ei orau i gadw'r ddys...

Pennod 57

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 57

A fydd Michelle yn llwyddo i ddarganfod y dystiolaeth angenrheidiol i brofi pethau i Mr...

Pennod 58

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 58

A fydd Meical a Michelle yn llwyddo i berswadio Mr Lloyd ei fod ar fin gwneud camgymeri...

Pennod 71

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 71

Tra bo Lowri yn paratoi i fynd i barti plu ei ffrind, caiff Kelvin wahoddiad funud-olaf...

Pennod 72

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 72

Wedi i bawb clywed i le mae Dewi wedi bod yn diflannu'n ddiweddar, mae sawl un yn cael ...

Pennod 73

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 73

Mae'n edrych yn debyg bod rhywbeth dipyn mwy sinistr na hwyl ddiniwed yn digwydd i Erin...

Pennod 74

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 74

Mae'n brofiad poenus i Erin orfod ail-fyw digwyddiadau Noson Calan Gaeaf wrth iddi ddis...

Pennod 75

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 75

Pan fo Rhys yn darganfod pwy yn union wnaeth ddychryn Erin pan oedd hi allan yn rhedeg,...

Pennod 76

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 76

Er ei fod yn dweud ei fod yn ddieuog, mae'n rhaid i Kelvin brofi nad oedd o'n gyfrifol ...

Pennod 77

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 77

Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwâl ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Kelvin an...

Pennod 78

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 78

Mae Vince yn penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu e...

Pennod 79

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 79

Tra bo Iolo a Cathryn yn paratoi i fynd i ffwrdd mae Vince yn dewis delio efo'r sefyllf...

Pennod 80

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 80

Yn dilyn y llanast wnaeth Vince efo Iolo, mae pethau'n mynd o ddrwg i waeth rhwng Vince...

Pennod 81

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 81

Gyda'u perthynas ar chwâl, mae Cathryn ar bigau'r drain ac yn erfyn ar Vince i faddau i...

Pennod 82

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 82

Mae Lowri a Kay yn dadlau drachefn am ymweliad y plant â Kelvin yn y carchar. Lowri and...

Pennod 83

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 83

Tydi Robbie ddim isio mynd i'r ysgol ond nid yw'n fodlon cyfaddef y rheswm am hynny wrt...

Pennod 84

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 84

Mae Erin, er iddi gael rhybudd gan y doctor yn yr ysbyty, yn benderfynol o ddal i redeg...

Pennod 85

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 85

Mae Philip yn teimlo dyletswydd i helpu Glenda ac Iris drefnu'r Wyl Nadolig. Philip fee...

Pennod 86

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 86

Gyda phawb yn dechrau edrych ymlaen at y Nadolig, y cwbl sydd ar feddwl Arthur yw sut m...

Pennod 87

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 87

Mae hi'n ddiwrnod apwyntiad Siân yn y clinig ac, er mawr syndod iddi, mae John yn cynni...

Pennod 88

Rownd a Rownd: Cyfres 22, Pennod 88

Mae hi'n ddiwrnod achos llys Kelvin ac mae teulu'r Ks o dan bwysau. It's the day of Kel...