Cyfres 1


Cyfres 1

Anturiaethau Dewi a'i syrcas. Circus adventures with Dewi and friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dawns y Ceir Clec

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawns y Ceir Clec

Mae'r ceir clec yn defnyddio morthwyl Brân. Brân discovers that the dodgems are using h...

Y Sugnwr Sinciau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Sugnwr Sinciau

Pam bod sugnwr sinciau yn rhan o eitem newydd Enfys a Carlo? Enfys and Carlo use a sink...

Cynulleidfa Dda

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cynulleidfa Dda

Mae'r gwynt mawr wedi chwythu pob poster i ffwrdd. High winds blow away the circus post...

Dau Garlo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dau Garlo

Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros. Carlo's identical cousin Pero causes co...

Balwns

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Balwns

Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob! Dewi gives Bobo a blown-up balloon, whic...

Miri Magnetig

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Miri Magnetig

Dydy Brân ddim yn sylweddoli pwer y magned mae'n ei gadw yn ei frest. Brân is given a m...

Diwrnod Poeth

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Diwrnod Poeth

Sut y gall Dewi gadw pawb yn gyfforddus ar ddiwrnod poeth? How can Dewi keep everyone c...

Ymweliad y Maer

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Ymweliad y Maer

Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act.

Syrcas Bypedau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas Bypedau

Mae Dewi yn dod o hyd i hen byped sy'n edrych fel Carlo. Dewi finds his old puppet that...

Sbarion Sbwriel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Sbarion Sbwriel

Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Brân wedi ei gasglu. Dewi discovers a secre...

Mwnci ar Goll

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mwnci ar Goll

Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll. Bobo's toy rabbit acci...

Casglu Sbwriel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Casglu Sbwriel

Mae yna dipyn o annibendod yn y syrcas heddiw gan fod sbwriel ymhobman. The members of...

Gorymdaith

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gorymdaith

Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas. Dewi tries a new tactic ...

Mynd i Weld y Byd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mynd i Weld y Byd

Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas...

Gyda'n Gilydd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gyda'n Gilydd

Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a to...

Dewi'r Dewin

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dewi'r Dewin

Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. A new act is n...

Drama'r Drymiau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ôl gyrru dros ddrymiau Sianco. Heulwen creates a limb...

Heulwen Niwlog

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Heulwen Niwlog

Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r ...

Trwbwl Dwbwl

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trwbwl Dwbwl

Wrth chwilio am ddiweiglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng synia...

Nadolig Bobo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Nadolig Bobo

Mae Bobo eisiau gwybod pa anrheg y mae Dewi yn mynd i'w rhoi iddo, tra bo Dewi yn bysur...

Can Carlo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Can Carlo

Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants ...

Gwên Plis!

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gwên Plis!

Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas. The newspaper photo...

Anelu'n Uchel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Anelu'n Uchel

Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner. Dewi tries t...

Het Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Het Dewi

Mae het newydd Dewi wedi cyrraedd o'r glanhawyr.Ar ei ffordd i'r relen ddillad, mae'r h...

Babi Eira

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Babi Eira

Mae gan Brân ffrind newydd annisgwyl. Robot strongman Brân has a tiny new admirer.

Heulwen yn Hedfan Eto

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Heulwen yn Hedfan Eto

Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapi...

Trafferthion Trydanol

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trafferthion Trydanol

Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni. As the electri...

Syrcas y Môr-ladron

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas y Môr-ladron

Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe môr-ladron. The co...

Yr Arolygydd Olwynion

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Yr Arolygydd Olwynion

Mae Heulwen yn derbyn galwad ffôn gan yr Arolygydd Olwynion ac yn gofyn i Enfys a Carlo...

Cylch Llawn Clymau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cylch Llawn Clymau

Mae hen io-io Dewi a rhubanau Li a Ling yn creu clymau di-ben-draw yn y syrcas. Dewi's ...

Dawns Bran

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawns Bran

Efallai bod Brân yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio! B...

Byd y Bêl

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Byd y Bêl

Mae hyfforddwr pêl-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld â'r syrcas. The Canaries'...

Het Newydd Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Het Newydd Dewi

Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a chân gan y Ceir...

Cawod o Law

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cawod o Law

Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar ôl y glaw trwm? Dewi's ringmaster cos...

Diwrnod Heb Heulwen

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Diwrnod Heb Heulwen

Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Brân yn gofalu am yr offer ar gyfer ...

Dawnsio Llinell

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawnsio Llinell

Mae'r hen gylchfeistr, Delme yn dychwelyd i'r syrcas gyda'i bartner Dill, a'u sioe arbe...

Drama Banana

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Drama Banana

Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is...

Fyny, Lawr, Martsio Nawr

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Fyny, Lawr, Martsio Nawr

Mae Dewi yn trefnu gorymdaith fel diweddglo arbennig i'r sioe, ond dydy Li a Ling ddim ...

Enfys yn Jyglo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Enfys yn Jyglo

Mae Enfys wedi colli ei holl beli jyglo felly mae'n rhaid dod o hyd i amryw o bethau er...

Y Diabolo Diflanedig

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling. Bobo wants to play with Li and Ling's d...

Syrcas Heb Swn

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas Heb Swn

Mae Heulwen yn sâl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn i...

Chwiban Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Chwiban Dewi

Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gân newydd. ...

Trafferth Bran

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trafferth Bran

Mae Brân yn teimlo'n isel ar ôl torri llestri pawb. Brân accidentally breaks Ling's fav...

Simsanu Fyny Fry

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Simsanu Fyny Fry

Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear ...

Y Ras Fawr

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Ras Fawr

Mae Dewi'n benderfynol o beidio ag ymolchi cyn y sioe! Dewi goes to great lengths not t...

Yr Olwyn Syrcas

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Yr Olwyn Syrcas

Mae llawer o droi a throsi yn y syrcas heddiw. Lack of concentration causes chaos at th...

Sianco'n Colli ei Lais

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Sianco'n Colli ei Lais

Mae Sianco yn colli ei lais - ond pwy all ganu yn ei le? When Sianco loses his voice, t...

Mewn ac Allan

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mewn ac Allan

Mae Li a Ling yn anghytuno yn y syrcas heddiw. Li and Ling have a falling out over thei...

Enfys ar ol

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Enfys ar ol

Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll. Enfys gets left behind when the circus m...

Dewi'n Dringo'n Uchel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dewi'n Dringo'n Uchel

Mae Dewi'n darganfod sgil newydd yn datod clymau. Dewi's knot-unravelling skills are pu...

Esgidiau Newydd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Esgidiau Newydd

Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl! The search is on to find out who ruined a n...

Saethu Fyny Fry

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Saethu Fyny Fry

Mae gan Dewi declyn newydd i orffen y sioe. Dewi is excited about his brand new finale.