Cyfres 1


Cyfres 1

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dawns y Ceir Clec

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawns y Ceir Clec

Mae'r ceir clec yn defnyddio morthwyl Brân. Brân discovers that the dodgems are using h...

Y Sugnwr Sinciau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Sugnwr Sinciau

Pam bod sugnwr sinciau yn rhan o eitem newydd Enfys a Carlo? Enfys and Carlo use a sink...

Cynulleidfa Dda

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cynulleidfa Dda

Mae'r gwynt mawr wedi chwythu pob poster i ffwrdd. High winds blow away the circus post...

Dau Garlo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dau Garlo

Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros. Carlo's identical cousin Pero causes co...

Balwns

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Balwns

Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob! Dewi gives Bobo a blown-up balloon, whic...

Miri Magnetig

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Miri Magnetig

Dydy Brân ddim yn sylweddoli pwer y magned mae'n ei gadw yn ei frest. Brân is given a m...

Diwrnod Poeth

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Diwrnod Poeth

Sut y gall Dewi gadw pawb yn gyfforddus ar ddiwrnod poeth? How can Dewi keep everyone c...

Ymweliad y Maer

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Ymweliad y Maer

Mae'r Maer eisiau bod yn rhan o'r syrcas. The Mayor asks Dewi if he can be a circus act.

Syrcas Bypedau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas Bypedau

Mae Dewi yn dod o hyd i hen byped sy'n edrych fel Carlo. Dewi finds his old puppet that...

Sbarion Sbwriel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Sbarion Sbwriel

Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Brân wedi ei gasglu. Dewi discovers a secre...

Mwnci ar Goll

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mwnci ar Goll

Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll. Bobo's toy rabbit acci...

Casglu Sbwriel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Casglu Sbwriel

Mae yna dipyn o annibendod yn y syrcas heddiw gan fod sbwriel ymhobman. The members of...

Gorymdaith

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gorymdaith

Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas. Dewi tries a new tactic ...

Mynd i Weld y Byd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mynd i Weld y Byd

Mae'r Cylchfeistr Delme, yn hel ei bac i deithio o amgylch y byd ac yn gadael ei syrcas...

Gyda'n Gilydd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gyda'n Gilydd

Mae tric newydd Carlo yn creu tomen o broblemau. Carlo's new juggling trick causes a to...

Dewi'r Dewin

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dewi'r Dewin

Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. A new act is n...

Drama'r Drymiau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ôl gyrru dros ddrymiau Sianco. Heulwen creates a limb...

Heulwen Niwlog

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Heulwen Niwlog

Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r ...

Trwbwl Dwbwl

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trwbwl Dwbwl

Wrth chwilio am ddiweiglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng synia...

Nadolig Bobo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Nadolig Bobo

Mae Bobo eisiau gwybod pa anrheg y mae Dewi yn mynd i'w rhoi iddo, tra bo Dewi yn bysur...

Can Carlo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Can Carlo

Mae Carlo eisiau canu yn y syrcas, ond yn methu cario alaw na chadw amser. Carlo wants ...

Gwên Plis!

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Gwên Plis!

Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas. The newspaper photo...

Anelu'n Uchel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Anelu'n Uchel

Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner. Dewi tries t...

Het Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Het Dewi

Mae het newydd Dewi wedi cyrraedd o'r glanhawyr.Ar ei ffordd i'r relen ddillad, mae'r h...

Babi Eira

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Babi Eira

Mae gan Brân ffrind newydd annisgwyl. Robot strongman Brân has a tiny new admirer.

Heulwen yn Hedfan Eto

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Heulwen yn Hedfan Eto

Mae Ling wedi brifo ac yn methu perfformio yn y sioe - pwy all gymryd ei lle ar y trapi...

Trafferthion Trydanol

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trafferthion Trydanol

Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni. As the electri...

Syrcas y Môr-ladron

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas y Môr-ladron

Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe môr-ladron. The co...

Yr Arolygydd Olwynion

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Yr Arolygydd Olwynion

Mae Heulwen yn derbyn galwad ffôn gan yr Arolygydd Olwynion ac yn gofyn i Enfys a Carlo...

Cylch Llawn Clymau

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cylch Llawn Clymau

Mae hen io-io Dewi a rhubanau Li a Ling yn creu clymau di-ben-draw yn y syrcas. Dewi's ...

Dawns Bran

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawns Bran

Efallai bod Brân yn gryf, ond dau droed chwith sydd ganddo pan mae'n dod at ddawnsio! B...

Byd y Bêl

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Byd y Bêl

Mae hyfforddwr pêl-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld â'r syrcas. The Canaries'...

Het Newydd Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Het Newydd Dewi

Mae het newydd Dewi yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer sioe newydd sbon a chân gan y Ceir...

Cawod o Law

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Cawod o Law

Tybed i ble y diflanodd gwisg cylchfeistr Dewi ar ôl y glaw trwm? Dewi's ringmaster cos...

Diwrnod Heb Heulwen

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Diwrnod Heb Heulwen

Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Brân yn gofalu am yr offer ar gyfer ...

Dawnsio Llinell

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dawnsio Llinell

Mae'r hen gylchfeistr, Delme yn dychwelyd i'r syrcas gyda'i bartner Dill, a'u sioe arbe...

Drama Banana

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Drama Banana

Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr? There is...

Fyny, Lawr, Martsio Nawr

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Fyny, Lawr, Martsio Nawr

Mae Dewi yn trefnu gorymdaith fel diweddglo arbennig i'r sioe, ond dydy Li a Ling ddim ...

Enfys yn Jyglo

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Enfys yn Jyglo

Mae Enfys wedi colli ei holl beli jyglo felly mae'n rhaid dod o hyd i amryw o bethau er...

Y Diabolo Diflanedig

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Diabolo Diflanedig

Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling. Bobo wants to play with Li and Ling's d...

Syrcas Heb Swn

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Syrcas Heb Swn

Mae Heulwen yn sâl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn i...

Chwiban Dewi

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Chwiban Dewi

Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gân newydd. ...

Trafferth Bran

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Trafferth Bran

Mae Brân yn teimlo'n isel ar ôl torri llestri pawb. Brân accidentally breaks Ling's fav...

Simsanu Fyny Fry

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Simsanu Fyny Fry

Mae Dewi'n helpu Carlo i ddringo'n uchel. Dewi realises how Carlo can conquer his fear ...

Y Ras Fawr

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Y Ras Fawr

Mae Dewi'n benderfynol o beidio ag ymolchi cyn y sioe! Dewi goes to great lengths not t...

Yr Olwyn Syrcas

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Yr Olwyn Syrcas

Mae llawer o droi a throsi yn y syrcas heddiw. Lack of concentration causes chaos at th...

Sianco'n Colli ei Lais

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Sianco'n Colli ei Lais

Mae Sianco yn colli ei lais - ond pwy all ganu yn ei le? When Sianco loses his voice, t...

Mewn ac Allan

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Mewn ac Allan

Mae Li a Ling yn anghytuno yn y syrcas heddiw. Li and Ling have a falling out over thei...

Enfys ar ol

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Enfys ar ol

Mae'r syrcas ar daith, ond mae rhywun ar goll. Enfys gets left behind when the circus m...

Dewi'n Dringo'n Uchel

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Dewi'n Dringo'n Uchel

Mae Dewi'n darganfod sgil newydd yn datod clymau. Dewi's knot-unravelling skills are pu...

Esgidiau Newydd

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Esgidiau Newydd

Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl! The search is on to find out who ruined a n...

Saethu Fyny Fry

Syrcas Deithiol Dewi: Cyfres 1, Saethu Fyny Fry

Mae gan Dewi declyn newydd i orffen y sioe. Dewi is excited about his brand new finale.