Yr Ysgol


Yr Ysgol

Similar Content

Browse content similar to Yr Ysgol. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Fi 'Di Fi

Yr Ysgol: Fi 'Di Fi

Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu!...

Anifeiliaid Anwes

Yr Ysgol: Anifeiliaid Anwes

Bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar ôl pob math o anifeiliaid an...

Yr Wyddor

Yr Ysgol: Yr Wyddor

Bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig ar helfa drysor am lythrennau. The childr...

Lliwiau

Yr Ysgol: Lliwiau

Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau. It's a ...

Bwyta'n Iach

Yr Ysgol: Bwyta'n Iach

Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at a...

Y Corff

Yr Ysgol: Y Corff

Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn gwneud ymarfer corff. It's tim...

Gweld

Yr Ysgol: Gweld

Heddiw bydd ymwelwyr arbennig yn Ysgol Llanrug a bydd Bleddyn yn mynd i'r optegydd. Lla...

Cerddoriaeth

Yr Ysgol: Cerddoriaeth

Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn creu offeryn cerdd a bydd Llio yn mynd i'w dosbart...

Rhifo

Yr Ysgol: Rhifo

Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cyfrif, ac yn adnabod rhifau, a bydd Cai...

Pobl Sy'n Helpu

Yr Ysgol: Pobl Sy'n Helpu

Bydd ymwelydd arbennig yn Ysgol Sant Curig a bydd criw Ysgol Llanrug yn mynd ar drip. T...

Anifeiliaid y Fferm

Yr Ysgol: Anifeiliaid y Fferm

Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn mynd ar daith i'r fferm. Today the gang from Sant ...

Siapiau

Yr Ysgol: Siapiau

Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar bob math o siapiau gwahanol. T...

Plannu

Yr Ysgol: Plannu

Heddiw bydd y plant o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn garddio. Today the gang from...

Teithio

Yr Ysgol: Teithio

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau...

Ar Lan y Môr

Yr Ysgol: Ar Lan y Môr

Bydd criw Ysgol Sant Curig yn mynd i lan y môr a bydd Rhydian yn cael hwyl ar ei wyliau...

Cadw'n Heini

Yr Ysgol: Cadw'n Heini

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn cadw'n heini a bydd Taliesin yn c...

Hanes

Yr Ysgol: Hanes

Heddiw bydd criw Ysgol Sant Curig yn dysgu am fywyd ysgol yn Oes Fictoria. Today the ga...

Nadolig

Yr Ysgol: Nadolig

Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn perfformio eu sioeau Nadolig. The...