Bach a Mawr


Bach a Mawr

Similar Content

Browse content similar to Bach a Mawr. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pennod 40

Bach a Mawr: Pennod 40

Mae hoff bensel liw Bach yn diflannu i lawr y draen ac mae Mawr yn penderfynu bod rhaid...

Pennod 41

Bach a Mawr: Pennod 41

Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden. Big is worr...

Pennod 42

Bach a Mawr: Pennod 42

Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran! Big...

Pennod 43

Bach a Mawr: Pennod 43

A yw Bach a Mawr am ddarganfod pwy sydd yn bwyta eu llysiau? Will Big and Small discove...

Pennod 44

Bach a Mawr: Pennod 44

Mae Mawr yn anhapus bod Bach wedi torri ei addewid. Big is unhappy when Small breaks hi...

Pennod 45

Bach a Mawr: Pennod 45

Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n...

Pennod 46

Bach a Mawr: Pennod 46

Mae Mawr yn mynd allan am y noson ac mae Bach am i Cati ei warchod! Mawr goes out for t...

Pennod 47

Bach a Mawr: Pennod 47

Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. M...

Pennod 48

Bach a Mawr: Pennod 48

Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and ...

Pennod 49

Bach a Mawr: Pennod 49

Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog. Bach's cookie vanishes - ...

Pennod 50

Bach a Mawr: Pennod 50

Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade B...

Pennod 51

Bach a Mawr: Pennod 51

Mae Bach yn benderfynol o brofi mai ef ac nid Mawr yw'r gorau am wersylla. Bach is dete...

Pennod 52

Bach a Mawr: Pennod 52

Mae Bach am gael anrheg arbennig i Mawr fel syrpreis. Bach wants to find the perfect, s...

Pennod 1

Bach a Mawr: Pennod 1

Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio! Mawr's life i...

Pennod 2

Bach a Mawr: Pennod 2

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach! Mawr is in a...

Pennod 3

Bach a Mawr: Pennod 3

Mae Bach eisiau'r pysgodyn o bwll Mawr yn anifail anwes ond syniadau eraill sydd yn chw...

Pennod 4

Bach a Mawr: Pennod 4

Wrth yrru drwy dwll yn y wal, mae Bach yn darganfod ystafell ddirgel. Bach finds a secr...

Pennod 5

Bach a Mawr: Pennod 5

A wnaiff dawnsio anhygoel Bach godi calon Mawr? Will Bach's amazing dancing cheer up Mawr?

Pennod 6

Bach a Mawr: Pennod 6

Gofynnodd Bach i Mawr ddewis yr afal mwyaf suddlon ar y goeden ond mae'n gartref i gnon...

Pennod 7

Bach a Mawr: Pennod 7

Mae Mawr yn ddigalon am fod ei degan ar goll, ond a wnaiff Bach ddweud y gwir? Big's T-...

Pennod 8

Bach a Mawr: Pennod 8

Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd...

Pennod 9

Bach a Mawr: Pennod 9

Cyn mynd allan am y dydd, mae Mawr yn gadael rhestr hir o reolau i Bach - rheolau nad y...

Pennod 32

Bach a Mawr: Pennod 32

Penderfynai Mawr archwilio y lôn tu allan i'w ty. Mae Bach yn dod â'i wely gydag o am g...

Pennod 10

Bach a Mawr: Pennod 10

Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi cân i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygo...

Pennod 39

Bach a Mawr: Pennod 39

Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu ond mae hi'n poeni y byddan...

Pennod 11

Bach a Mawr: Pennod 11

Mae angen dyfrio'r blodau - ond a wnaiff dawns y glaw, Bach a Mawr, ddenu'r cymylau? Th...

Pennod 12

Bach a Mawr: Pennod 12

Mae Mawr yn bryderus pan fo Bach yn dweud wrtho fod ei anifail anwes newydd, Cnoi, wedi...

Pennod 33

Bach a Mawr: Pennod 33

A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen ...

Pennod 13

Bach a Mawr: Pennod 13

Mae Mawr eisiau dangos i Bach pa mor hardd a chyffrous gall sêr fod. Big wants to show ...

Pennod 14

Bach a Mawr: Pennod 14

Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo! Big has ...

Pennod 15

Bach a Mawr: Pennod 15

Mae gan Mawr annwyd drwg - ac mae'n bryderus pan mae Bach yn penderfynu bod yn nyrs! Bi...

Pennod 34

Bach a Mawr: Pennod 34

Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu. Small ...

Pennod 16

Bach a Mawr: Pennod 16

Mae Bach a Mawr yn mentro i'r Goedwig Hud am y tro cyntaf. Big and Small venture into M...

Pennod 17

Bach a Mawr: Pennod 17

Mae Bach yn benderfynol o ddarganfod beth yw'r sypreis mae Mawr yn ei drefnu ar ei gyfe...

Pennod 18

Bach a Mawr: Pennod 18

Mae Bach yn genfigennus o ddinosor Mawr, felly mae'n mynd ati i chwilio am ei degan gws...

Pennod 35

Bach a Mawr: Pennod 35

Nid tasg rwydd yw simsanu i'r nen tra bod cymaint o wahaniaeth rhwng maint Bach a Mawr!...

Pennod 19

Bach a Mawr: Pennod 19

Beth sydd yn digwydd pan fo Bach yn helpu Mawr i gasglu ei domato hardd arbennig? What ...

Pennod 20

Bach a Mawr: Pennod 20

Mae Bach a Mawr yn cynnal cystadleuaeth i weld pwy sydd yn gallu paentio'r llun gorau o...

Pennod 21

Bach a Mawr: Pennod 21

Mae Bach a Mawr yn helpu Cati i balu am drysor yn ei gardd, ond yn darganfod sbwirel (y...

Pennod 36

Bach a Mawr: Pennod 36

Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd ...

Pennod 22

Bach a Mawr: Pennod 22

Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad...

Pennod 23

Bach a Mawr: Pennod 23

Mae Bach yn credu bod Cati am droi'n pili pala - ond a wnaiff Mawr ddarganfod Cati mewn...

Pennod 26

Bach a Mawr: Pennod 26

Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big ...

Pennod 37

Bach a Mawr: Pennod 37

Mae Bach a Mawr am geisio creu enfys. Big and Small attempt to create a rainbow.

Pennod 27

Bach a Mawr: Pennod 27

Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny...

Pennod 28

Bach a Mawr: Pennod 28

A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tân sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able t...

Pennod 29

Bach a Mawr: Pennod 29

Byddwch yn wyliadwrus pan mae Bach a Mawr yn tynnu llun ar gyfer llyfr scrap Bach! Keep...

Pennod 38

Bach a Mawr: Pennod 38

Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed. B...

Pennod 30

Bach a Mawr: Pennod 30

Mae Mawr am gyfansoddi cân er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind...

Pennod 31

Bach a Mawr: Pennod 31

Mae Bach a Mawr yn credu bod y Gwelff wedi bod yn yr ardd, felly maen nhw'n penerfynu a...

Pennod 24

Bach a Mawr: Pennod 24

It's a busy time in the house when Bach and Mawr are trapped inside by a snowfall. Mae ...

Pennod 25

Bach a Mawr: Pennod 25

Ma hi'n bwrw eira ac yn amser nol sled Mawr, ond a wnaiff Bach fwynhau'r reid? It's sno...