Dona Direidi


Dona Direidi

Cyfres i blant bach yng nghwmni Dona Direidi a'i ffrindiau. Dona Direidi and friends provide entertainment for younger members of the family.


Similar Content

Browse content similar to Dona Direidi. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Sali Mali 1

Dona Direidi: Sali Mali 1

Mewn cyfres newydd llawn hwyl mae Dona Direidi y rapiwr hapus yn gwahodd ffrind draw i ...

Twm Tisian 1

Dona Direidi: Twm Tisian 1

Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod draw i chwarae gyda Dona Direidi. Twm Tisian comes...

Ben Dant 1

Dona Direidi: Ben Dant 1

Yr wythnos hon mae'r môr-leidr Ben Dant yn galw draw i weld Dona Direidi gyda'i gist o ...

Oli Odl 1

Dona Direidi: Oli Odl 1

Yr wythnos hon mae Oli Odl yn dod draw i chwarae gyda Dona. Oli Odl comes to play with ...

Rapsgaliwn 1

Dona Direidi: Rapsgaliwn 1

Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno â hi yn ei hystafell wely binc. Do...

Betsan Brysur 1

Dona Direidi: Betsan Brysur 1

Mae Betsan Brysur yn galw draw i weld Dona Direid am ei bod hi wedi cymysgu holl sanau ...

Now

Dona Direidi: Now

Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn ...

Tigi 1

Dona Direidi: Tigi 1

Yr wythnos hon mae ffrind gorau Dona Direidi, Tigi, yn dod i chwarae. This week Dona's...

Heti 1

Dona Direidi: Heti 1

Mae Heti a Jaff y ci yn galw draw i weld Dona Direidi. Heti and Jaff the dog drop by to...

Gareth

Dona Direidi: Gareth

Yr wythnos hon mae Gareth yn ymuno â Dona Direidi. Gareth joins Dona Direidi. Gareth ha...

Heini 1

Dona Direidi: Heini 1

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld â Dona Direidi. This week Heini pops in to see Dona ...

Einir

Dona Direidi: Einir

Yr wythnos hon mae Einir yn ymweld â Dona Direidi gyda gitâr. This week Einir comes to ...

Tigi 2

Dona Direidi: Tigi 2

Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Tigi, one of ...

Huwi Stomp 1

Dona Direidi: Huwi Stomp 1

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn galw draw i weld Dona Direidi yn ei chartref pinc. Th...

Heini 2

Dona Direidi: Heini 2

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld â Dona Direidi. Heini visit's Dona Direidi's home an...

Trystan

Dona Direidi: Trystan

Mae Trystan yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae hi'n bwrw glaw felly dydy Trystan ddi...

Rapsgaliwn 2

Dona Direidi: Rapsgaliwn 2

Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Rapsgaliwn comes to see Dona. They bo...

Rachael

Dona Direidi: Rachael

Mae Rachael yn galw draw i chwarae gyda Dona Direidi. This week Rachael arrives at Dona...

Twm Tisian 2

Dona Direidi: Twm Tisian 2

Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod i weld Dona Direidi.Twm Tisian calls over to see D...

Betsan Brysur 2

Dona Direidi: Betsan Brysur 2

Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar ...

Oli Odl 2

Dona Direidi: Oli Odl 2

Mae Oli Odl yn dod i chwarae gyda Dona heddiw ac mae'r ddwy yn mwynhau dawnsio. Oli Odl...

Ben Dant 2

Dona Direidi: Ben Dant 2

Yr wythnos hon mae'r môr-leidr Ben Dant yn ymuno â Dona Direidi. This week the pirate B...

Huwi Stomp 2

Dona Direidi: Huwi Stomp 2

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn dod i weld Dona Direidi. Huwi Stomp joins Dona Direidi...

Now 2

Dona Direidi: Now 2

Yr wythnos hon mae Now o'r gyfres 'Ribidirês' yn galw draw i weld Dona Direidi. Now cal...

Heti 2

Dona Direidi: Heti 2

Yr wythnos hon mae Heti o Hafod Haul yn gawl draw i weld Dona Direidi. This week Heti f...

Sali Mali 2

Dona Direidi: Sali Mali 2

Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld â Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth...