Cyfres 7


Cyfres 7

Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw? Who needs the help of Fireman Sam in Pontypandy today?


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 7. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Achub Mochyn Cwta

Sam Tân: Cyfres 7, Achub Mochyn Cwta

Mae Sara a Jâms yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tân yn anrheg. Ond mae'n dianc! Wh...

Y Twr Dwr

Sam Tân: Cyfres 7, Y Twr Dwr

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a...

Mynydd Mandy

Sam Tân: Cyfres 7, Mynydd Mandy

Mae Mandy'n penderfynu ei bod eisiau dringo mynydd ond rhaid i rywun ei hachub! Mandy d...

Trên ar Ffo

Sam Tân: Cyfres 7, Trên ar Ffo

Rhaid i Sam achub y teithwyr pan fo trên yn rhedeg i lawr y trac heb y gyrrwr a dim ond...

Anghenfil Pontypandy

Sam Tân: Cyfres 7, Anghenfil Pontypandy

Pan fo Sara'n clywed am chwedl Bwystfil Pontypandy mae'n esgus ei bod wedi gweld y crea...

Dilys Drychinebus

Sam Tân: Cyfres 7, Dilys Drychinebus

Mae Dilys yn creu hafoc pan fo'n mynd i bysgota gyda Norman. Dilys creates havoc when s...

Bron â Rhewi

Sam Tân: Cyfres 7, Bron â Rhewi

Mae Trefor yn cael damwain gyda'r bws yn yr eira. Trefor has an accident with the bus i...

Llond Rhwyd o Bysgod

Sam Tân: Cyfres 7, Llond Rhwyd o Bysgod

Mae Sam yn achub pobl mewn trafferth ar y môr ond ydy e'n gallu datrys problem gyda tha...

Bessie i'r Adwy

Sam Tân: Cyfres 7, Bessie i'r Adwy

Mae hen injan dîm yn ail ymuno â'r tîm ar ôl achub y dydd ar y mynydd. An old fire engi...

Brenin y Mynydd

Sam Tân: Cyfres 7, Brenin y Mynydd

Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau yn y pe...

Y Goleudy

Sam Tân: Cyfres 7, Y Goleudy

Mae Norman yn gorfod glanhau nifer o gerbydau ar ôl i daith i'r goleudy fynd o'i le. No...

Pelen Eira Erchyll

Sam Tân: Cyfres 7, Pelen Eira Erchyll

Meic gets into trouble in the snow and has to be rescued by Sam and Tom. Mae Meic yn my...

Rhew ac Eira

Sam Tân: Cyfres 7, Rhew ac Eira

Pan ddaw eira a rhew i Bontypandy, mae Norman a Mandy yn adeiladu dyn eira. When a big ...

Goleuadau Nadolig

Sam Tân: Cyfres 7, Goleuadau Nadolig

Mae dau deulu'n achosi problem i'r frigâd dân wrth iddynt gystadlu i gael y goleuadau N...

Arth Wen Pontypandy

Sam Tân: Cyfres 7, Arth Wen Pontypandy

Mae hi wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae'r papur lleol yn chwilio am y llun g...

Noson y Merched

Sam Tân: Cyfres 7, Noson y Merched

Mae pethau'n mynd o'i le pan fo'r merched yn mwynhau noson yng nghwmni ei gilydd ac mae...

Cadno Cyfrwys

Sam Tân: Cyfres 7, Cadno Cyfrwys

Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae...

Lanterni Awyr

Sam Tân: Cyfres 7, Lanterni Awyr

Mae Norman yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwydd...

Lili Fach ar Goll

Sam Tân: Cyfres 7, Lili Fach ar Goll

Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth. A day at the beach turns...

Miliynfed Cwsmer Bronwen

Sam Tân: Cyfres 7, Miliynfed Cwsmer Bronwen

Mae Sara a Jâms yn darganfod bod Bronwen ar fin croesawu'r milynfed cwsmer i'r caffi. S...

Jiwpityr ar Ffo

Sam Tân: Cyfres 7, Jiwpityr ar Ffo

Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dân ac mae Elvis yn coginio p...

Steele 'Rhen Ddyn

Sam Tân: Cyfres 7, Steele 'Rhen Ddyn

Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwc...

Noson Elvis

Sam Tân: Cyfres 7, Noson Elvis

Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwai...

Mandy ar y Môr

Sam Tân: Cyfres 7, Mandy ar y Môr

Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd. Mandy wants to be a round the world yachtswoman.

Calan Gaeaf Norman

Sam Tân: Cyfres 7, Calan Gaeaf Norman

Mae Norman yn cael ychydig o drafferth ar Noson Calan Gaeaf. Norman gets into trouble o...