Cyfres 6


Cyfres 6

Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw? Who needs Sam Tân's help in Pontypandy today?


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 6. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Dafad ar y Ffordd

Sam Tân: Cyfres 6, Dafad ar y Ffordd

Mae Norman yn mynd a Woolly am dro, ond mae'n crwydro i'r briffordd gan achosi damwain!...

Go Cart Norman

Sam Tân: Cyfres 6, Go Cart Norman

Mae Norman yn adeiladu go-cart newydd, ond mae wedi anghofio am y brêcs ac mae'n anelu ...

Nyrs heb ei thebyg

Sam Tân: Cyfres 6, Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas. Mike and H...

Trafferth ar y Traeth

Sam Tân: Cyfres 6, Trafferth ar y Traeth

Mae llong wedi colli ei llwyth yn y bae. A ship has shed its cargo in Pontypandy bay. C...

Glud Peryglus

Sam Tân: Cyfres 6, Glud Peryglus

Mae chwyddwydr yn dechrau tân ar wely Norman. When Norman glues his hands to the bedroo...

Pysgota

Sam Tân: Cyfres 6, Pysgota

Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wr...

Twr Tanllyd

Sam Tân: Cyfres 6, Twr Tanllyd

Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Norman and M...

Dwbwl Trwbwl

Sam Tân: Cyfres 6, Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro. Jams and Sara...

Cadw-Mi-Gei

Sam Tân: Cyfres 6, Cadw-Mi-Gei

Mae Jams eisiau anrheg well i'w fam ac yn benthyg datguddydd metal Steele i chwilio am ...

Gwynt ar y Môr

Sam Tân: Cyfres 6, Gwynt ar y Môr

Mae Norman yn meddwl mai fe yw'r morwr gorau yn y byd! Mae'n mynd â Dilys allan am dro ...

Abseilio a Sgrialu

Sam Tân: Cyfres 6, Abseilio a Sgrialu

Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! Norman g...

Elvis yn barod ac abl

Sam Tân: Cyfres 6, Elvis yn barod ac abl

Mae Norman yn cael ei ben yn sownd rhwng bariau'r ffens ger yr orsaf dân. Norman manage...

Tân Gwyllt i Mandy

Sam Tân: Cyfres 6, Tân Gwyllt i Mandy

Pan fo Penny yn sownd ar ochr y clogwyn mae angen cynnau ffagl i alw am help. When Penn...

Santa'n Hedfan

Sam Tân: Cyfres 6, Santa'n Hedfan

Yn groes i gyngor ei fam, mae Norman yn ceisio gosod addurn Siôn Corn ar y to. Norman c...

Y Sioe Flodau a Llysiau

Sam Tân: Cyfres 6, Y Sioe Flodau a Llysiau

Mae Pontypandy yn llawn cyffro oherwydd y sioe lysiau a blodau, ond dyw e ddim yn gwran...

Ar Goll ar y Gors

Sam Tân: Cyfres 6, Ar Goll ar y Gors

Wrth yrru'r plant adref o'r ysgol, mae Trevor yn gwyro oddi ar y ffordd a gyrru i mewn ...

Pencampwyr Barbeciw Pontypandy

Sam Tân: Cyfres 6, Pencampwyr Barbeciw Pontypandy

Mae Trefor a Tom yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio lle bydd yr enillydd yn cael...

Y Nodau yn Llifo

Sam Tân: Cyfres 6, Y Nodau yn Llifo

Pawb yn edrych ymlaen at y noson garioci ym Mhontypandy. Everyone is looking forward to...

Morfil Bach ar y Lan

Sam Tân: Cyfres 6, Morfil Bach ar y Lan

Mae Mandy yn gweld morfil bach ar y traeth. Rhaid galw am help Tom a'i hofrennydd. Mand...

Diwrnod bant i Sam

Sam Tân: Cyfres 6, Diwrnod bant i Sam

Mae Sam wedi gorffen ei waith am y dydd ac mae'n edrych ymlaen at ychydig o seibiant. S...

Treialon Cwn Defaid

Sam Tân: Cyfres 6, Treialon Cwn Defaid

Mae ar Norman angen help Radar i edrych ar ôl Swci ag Oenig. Norman decides he needs Ra...

Twymyn Penny

Sam Tân: Cyfres 6, Twymyn Penny

Nid yw Penny'n teimlo'n dda heddiw ac mae'n rhaid i Sam Tân gamu i'r adwy! Penny is not...

Môr-ladron Pontypandy

Sam Tân: Cyfres 6, Môr-ladron Pontypandy

Mae plant Pontypandy yn chwarae môr-ladron ond maen nhw'n cwympo mas! The Pontypandy ki...

Arloeswyr Pontypandy

Sam Tân: Cyfres 6, Arloeswyr Pontypandy

Mae Sam i fod i fynd â'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly...

Gwylio'r Adar

Sam Tân: Cyfres 6, Gwylio'r Adar

Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth ...

Trysor Mam!!!

Sam Tân: Cyfres 6, Trysor Mam!!!

Mae cefnder Norman yn dod i aros ond dyw Norman ddim yn ei hoffi am ei fod yn fachgen m...

Y Morwr Steele

Sam Tân: Cyfres 6, Y Morwr Steele

Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tîm yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones...

Jâms y Dyn Tân

Sam Tân: Cyfres 6, Jâms y Dyn Tân

Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tân, ac yn rh...

Syrpreis i Dilys

Sam Tân: Cyfres 6, Syrpreis i Dilys

Mae Norman wedi anghofio penblwydd ei fam ond mae ei ffrindiau yn fodlon helpu i drefnu...

Diwrnod ar Lan Môr

Sam Tân: Cyfres 6, Diwrnod ar Lan Môr

Mae'r Prif Swyddog Steele yn mynd â'r criw am dro i lan y môr, ond mae teclyn 'sat nav'...

Awyren Fodel

Sam Tân: Cyfres 6, Awyren Fodel

Mae'r Swyddog Stele yn gwahardd Jams rhag chwarae gyda'i awyren ym Mhontypandy, felly m...

Ras Deircoes

Sam Tân: Cyfres 6, Ras Deircoes

Mae yna gystadleuaeth ras deircoes ym Mhontypandy bob blwyddyn. Ond nid yw Norman a Dil...

Arch Norman

Sam Tân: Cyfres 6, Arch Norman

Mae llifogydd ym Mhontypandy. Pontypandy is flooded.

Diwrnod Agored

Sam Tân: Cyfres 6, Diwrnod Agored

Heddiw mae gorsaf dân Pontypandy ar agor i'r cyhoedd. Today, the Pontypandy fire statio...

Roced Meic

Sam Tân: Cyfres 6, Roced Meic

Mae Meic wedi adeiladu roced ac mae Norman yn genfigennus. Mike has built a rocket and ...

Awyren Bapur Boeth

Sam Tân: Cyfres 6, Awyren Bapur Boeth

Mae'n Ddiwrnod Arbed Tân ym Mhontypandy ac mae Sam Tân a 'r Prif Swyddog Steele yn ymwe...

Ci Sy'n Achub Pobl

Sam Tân: Cyfres 6, Ci Sy'n Achub Pobl

Mae Rader yn profi ei fod yn gi achub gwerth ei halen pan mae'n dod o hyd i Mike yn sow...

Tân ar y Mynydd

Sam Tân: Cyfres 6, Tân ar y Mynydd

Mae Trefor, Norman a Dilys yn mynd i wersylla ar Fynydd Pontypandy, ond rhaid galw am h...

Llwybrau Peryglus

Sam Tân: Cyfres 6, Llwybrau Peryglus

Mae Sam yn gosod arwyddion i rybuddio am y llwybrau peryglus ar glogwyn Pontypandy, ond...

Siwpyrnorman

Sam Tân: Cyfres 6, Siwpyrnorman

Mae Mandy a Norman yn gwneud ffilm gyda chamera fideo newydd Mandy a Norman yw arwr y f...

Y Bwced Lwcus

Sam Tân: Cyfres 6, Y Bwced Lwcus

Mae Elvis yn hoff iawn o'r Siswrn Mawr, ac mae'n chwilio am esgus i ddefnyddio'i hoff o...

Oes 'Na Fabi?

Sam Tân: Cyfres 6, Oes 'Na Fabi?

Mae gwres canolog y caffi wedi torri, felly mae Sarah yn rhoi ei siwmper i sychu ar y g...

Helpu Mam

Sam Tân: Cyfres 6, Helpu Mam

Mae Dilys yn galw Mike i ddod i drwsio ei pheiriant golchi dillad, ond mae Mike yn angh...

Y Ffynnon Hudolus

Sam Tân: Cyfres 6, Y Ffynnon Hudolus

Mae Llion y gath yn dilyn Sara, Jams a Bronwyn i'r goedwig ond tra'n hela adar mae'n cw...

Coch yw lliw perygl!

Sam Tân: Cyfres 6, Coch yw lliw perygl!

Wrth gerdded ar hyd y clogwyn, mae Sara yn cwympo ac yn anafu ei choes. While walking a...

Yn y Niwl

Sam Tân: Cyfres 6, Yn y Niwl

Mae Penny a Helen yn mynd am dro i'r mynyddoedd ond mae Penny yn baglu ac yn brifo ei f...

Sul y Mamau

Sam Tân: Cyfres 6, Sul y Mamau

Nid yw Norman wedi gwneud fawr o ymdrech ar Sul y Mamau ac mae ei anrheg yn achosi tân....

Hela Deinasor

Sam Tân: Cyfres 6, Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y môr gan ddweud bod deinasoriaid yno. No...

Gweiddi Blaidd

Sam Tân: Cyfres 6, Gweiddi Blaidd

Mae Norman yn cicio ei bêl-droed yn erbyn y larwm tân ac mae'r gloch yn canu. Norman ac...

Ffws ar y Bws

Sam Tân: Cyfres 6, Ffws ar y Bws

Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd...

Ysbryd Norman

Sam Tân: Cyfres 6, Ysbryd Norman

Mae'n noson Galan Gaeaf ac mae pawb yn Mhontypandy yn edrych ymlaen at y parti yn nhy t...