Y Diwrnod Mawr


Y Diwrnod Mawr

Similar Content

Browse content similar to Y Diwrnod Mawr. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Twm

Y Diwrnod Mawr: Twm

Mae gan Twm lawer i'w wneud cyn 'Y Diwrnod Mawr' pan fydd ei gi newydd yn cyrraedd. Twm...

Momoko

Y Diwrnod Mawr: Momoko

Mae Momoko yn cael gwers go arbennig gan Mam-gu ar sut i wisgo gwisg draddodiadol Siapa...

Eben

Y Diwrnod Mawr: Eben

Mae Eben yn hoffi syrffio ac mae'n mentro ymhellach na'i draeth lleol i chwilio am y to...

Arwen

Y Diwrnod Mawr: Arwen

Pêl-droed yw hoff beth Arwen ac mae hi'n gefnogwr brwd a ffyddlon o'r Adar Gleision. A ...

Teleri

Y Diwrnod Mawr: Teleri

Dyw Teleri erioed wedi ymweld â fferm ac ar ei Diwrnod Mawr mae'n mynd i'r fferm lle ma...

Teilo

Y Diwrnod Mawr: Teilo

Mae Teilo yn cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog sydd hefyd yn Dad iddo....

Guto

Y Diwrnod Mawr: Guto

Tractors, ceir a cwods sy'n mynd â bryd Guto ac mae e wrth ei fodd yn cael teithio mewn...

Mia

Y Diwrnod Mawr: Mia

Dilynwn Mia wrth iddi baratoi ar gyfer cystadleuaeth ddawnsio stryd a hip hop. We follo...

Ifan

Y Diwrnod Mawr: Ifan

Mae Ifan yn byw yn ymyl Caerfyrddin gyda'i deulu ac maen nhw ar fin symud i fyw i Batag...

Ellen

Y Diwrnod Mawr: Ellen

Mae Elen yn cael ei 'sleepover' cyntaf gyda'i ffrind sy'n byw yn Lloegr. Elen has her v...

Megan

Y Diwrnod Mawr: Megan

Dilynwn Megan o Lanberis i'r Iseldiroedd lle mae'n dathlu pen-blwydd ei thadcu sy'n byw...

Lucy

Y Diwrnod Mawr: Lucy

Mae Lucy yn gofyn i Daloni Metcalfe a yw hi'n fodlon gwerthu cynnyrch y fferm yn ei sio...

Rhys

Y Diwrnod Mawr: Rhys

Mae Rhys yn penderfynu trefnu barbeciw ar gyfer ei deulu a'i ffrindiau. Fe ei hun fydd ...

Charlie

Y Diwrnod Mawr: Charlie

Mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn...

Cati

Y Diwrnod Mawr: Cati

Ar gyfer ei Diwrnod Mawr mae Cati'n ymweld â dinas Lerpwl ac amgueddfa arbennig sydd yn...

Mabon

Y Diwrnod Mawr: Mabon

Ar ei Ddiwrnod Mawr mae Mabon yn barod i fynd i'w ysgol newydd am y tro cyntaf. On his ...

Owen Dafydd

Y Diwrnod Mawr: Owen Dafydd

Diwrnod mawr i Owen fyddai gweld oen bach yn cael ei eni - 'sgwn i os caiff ei freuddwy...

Gwilym

Y Diwrnod Mawr: Gwilym

Mae Gwil yn sgwennu cân ac yn recordio fideo am ei wyliau haf. Gwil's Big Day is to com...

Cian

Y Diwrnod Mawr: Cian

Mae Cian yn mynd ar drip ysgol gyda'i ffrindiau i Gelligyffwrdd - ac am le braf ydy fan...

Xanthe

Y Diwrnod Mawr: Xanthe

Mae tad Xanthe yn gweithio am gyfnodau hir yn Norwy ac mae cryn edrych ymlaen at y diwr...

Robin

Y Diwrnod Mawr: Robin

Mae Robin wedi gwirioni ar lorïau ac yn cael mynd ar daith arbennig mewn lori i gyfeiri...

Cai

Y Diwrnod Mawr: Cai

Ar ei ddiwrnod mawr mae Cai yn perfformio gyda grwp Ska go arbennig. On Cai's big day, ...

Anni

Y Diwrnod Mawr: Anni

Bydd Anni'n mynd i Sioe Llanrwst lle mae Taid yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau ff...

Ela

Y Diwrnod Mawr: Ela

Mae Ela'n mwynhau diwrnod ar y trampolinau sydd wedi eu gosod mewn ogofau ym Mlaenau Ff...

Albert

Y Diwrnod Mawr: Albert

Mae Albert yn hoffi chwarae golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys bod yn westai gwad...

Jay

Y Diwrnod Mawr: Jay

Mae Jay yn ymweld ag adeilad tal iawn yn Llundain gyda lifft cyflym iawn! Jay visits a ...