Crads Bach y Traeth


Crads Bach y Traeth

Cyfres animeiddio am greaduriaid bach sy'n byw ar y traeth. Animation series for young children about small creatures living on a beach.


Similar Content

Browse content similar to Crads Bach y Traeth. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Cartrefi Newydd

Crads Bach y Traeth: Cartrefi Newydd

Mae Prys y Pâl yn cael trafferth dod o hyd i'w ffrind, Pati. Prys the Puffin is having ...

Ble Mae'r Morloi?

Crads Bach y Traeth: Ble Mae'r Morloi?

Mae Mel y Morlo wedi colli ei ffrindiau ac mae Wil yr Wylan a'r crads bach eraill yn my...

Cranc ar Antur

Crads Bach y Traeth: Cranc ar Antur

Mae Ceri'r cranc wedi cael llond bol o fyw yn ei phwll ac yn penderfynu y byddai bywyd ...

Daliwch yn Dynn

Crads Bach y Traeth: Daliwch yn Dynn

Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog heddiw ac mae'r crads bach i gyd yn ei chael hi'n anodd se...

Amser Chwarae

Crads Bach y Traeth: Amser Chwarae

Mae crads bach y traeth yn chwarae cuddio. In the rock pool the animals are playing hid...

Ymwelwyr Annifyr

Crads Bach y Traeth: Ymwelwyr Annifyr

Mae crads bach y pwll yn cuddio - does neb eisiau mynd yn y ffordd pan ddaw Wigi'r Cran...

Yr Wy Dirgel

Crads Bach y Traeth: Yr Wy Dirgel

Mae 'na wy ar y creigiau heb aderyn yn eistedd arno ac mae Wini'r Wylan Benddu yn poeni...

Cymdogion swnllyd

Crads Bach y Traeth: Cymdogion swnllyd

Mae'n brysur ac yn swnllyd ar y clogwyn ac mae'r cregyn llong lawr yn y pwll hefyd yn c...

Sefyll allan

Crads Bach y Traeth: Sefyll allan

Dydy Guto'r Gwylog ddim yn hapus gyda'r olion gwyn o amgylch ei lygaid. Guto the Guille...

Y Sioe Dalent

Crads Bach y Traeth: Y Sioe Dalent

Pwy yw'r crad bach mwya' talentog? Deri the dog digs a hole in the sand, Ceinwen the ca...

Wynebu Ofnau

Crads Bach y Traeth: Wynebu Ofnau

Mae ar Prys y Pâl ofn hedfan yn y gwynt ac mae ar Ceni'r gwningen ofn y tywyllwch. Prys...

Dieithriaid ar y Clogwyn

Crads Bach y Traeth: Dieithriaid ar y Clogwyn

Mae 'na grads bach rhyfedd o gwmpas y lle heddiw - ond beth a phwy ydyn nhw? There's so...

Amser Te

Crads Bach y Traeth: Amser Te

Mae'r gwenoliaid bach yn llwglyd ac mae Osian Oen yn bwyta'n ddi-stop. Osian the lamb c...

Tro'r Llanw

Crads Bach y Traeth: Tro'r Llanw

Mae'r tywod yn boeth pan mae'r llanw'n mynd allan ac mae'r crads bach yn falch pan mae'...

Mynd am dro

Crads Bach y Traeth: Mynd am dro

Mae Tal y chwilen yn mynd am dro a Nedw'r neidr hefyd - cyn bo hir mae'r ddau yn cwrdd ...

Tacluso

Crads Bach y Traeth: Tacluso

Mae pawb yn brysur yn tacluso. Ond mae Capten y ci yn benderfynol mai ei gwch e fydd y ...

Amser 'drochi

Crads Bach y Traeth: Amser 'drochi

Mae'n amser i'r morloi bychain gael gwers nofio. It's time for the seals' swimming less...

Cosi Crads!

Crads Bach y Traeth: Cosi Crads!

Mae'r crads bach yn chwarae cosi'r crads ac mae pawb yn ymuno yn y gêm, ar wahân i Celf...

Posau ar y Traeth

Crads Bach y Traeth: Posau ar y Traeth

Mae rhywbeth rhyfedd ar y traeth ac mae ofn ar y crads bach. There's something strange ...

Diwedd haf

Crads Bach y Traeth: Diwedd haf

Mae'r hydref yn dod ac mae'r crads bach i gyd yn paratoi at y tywydd oer. Autumn is com...