Y Crads Bach


Y Crads Bach

Similar Content

Browse content similar to Y Crads Bach. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Pryfaid Prysur

Y Crads Bach: Pryfaid Prysur

Pwy yw'r pryfaid prysura' yn y goedwig? Who are the busiest creatures in the forest? T...

Sglefrio

Y Crads Bach: Sglefrio

Mae'n ddiwrnod o haf ac mae'r sglefrwyr-y-dwr a'r criciaid yn dawnsio ar wyneb y dwr. I...

Wyau dros y lle

Y Crads Bach: Wyau dros y lle

Mae'r malwod a'r gwlithod wedi bod yn dodwy wyau ac mae Cai'r grachen ludw wedi cynnig ...

Dau Bry' Bach

Y Crads Bach: Dau Bry' Bach

Mae Siôn a Sulwyn am fynd ar antur ond cadwch draw o'r planhigyn bwyta-pryfaid, da chi!...

Pryfaid Blasus

Y Crads Bach: Pryfaid Blasus

Mae Gwenno'r Gwyfyn yn poeni y bydd yn cael ei bwyta gan aderyn. Ond buan iawn mae'n do...

'Does unman yn debyg i gartref

Y Crads Bach: 'Does unman yn debyg i gartref

Mae Sioned y Siani Flewog yn ysu am antur. Ond wedi hwylio ar y llyn mawr, mae'n pender...

Pwyll Pia Hi

Y Crads Bach: Pwyll Pia Hi

Mae Magi'r Neidr Filtroed yn brolio taw hi yw'r creadur mwya' cyflym yn y goedwig. Magi...

Bywyd yn fêl

Y Crads Bach: Bywyd yn fêl

Mae'n ddiwrnod prysur i'r gwenyn heddiw. The bees are busy today collecting pollen and ...

Rhowch y tun yn y bin!

Y Crads Bach: Rhowch y tun yn y bin!

Mae'r pryfaid yn gweld rhywbeth rhyfedd ar y ddôl - hen dun gludiog. Buan iawn maen nhw...

Dysgu Gwers

Y Crads Bach: Dysgu Gwers

Mae Bryn y chwilen werdd wrth ei fodd yn chwarae triciau ar ei ffrindiau. Bryn the gree...

Yfi yw yfi

Y Crads Bach: Yfi yw yfi

Mae'r malwod allan yn chwarae ac mae Gwen eisiau ymuno yn yr hwyl - ond does ganddi ddi...

Pawb yn eu parau

Y Crads Bach: Pawb yn eu parau

Lawr wrth y llyn, mae Mursen a Gwas y neidr yn chwilio am bartneriaid. A chyn bo hir, m...

Yr Afal Gludiog

Y Crads Bach: Yr Afal Gludiog

Mae Sara'r Siani Flewog wedi dod o hyd i afal gludiog. Ond a gaiff lonydd i'w fwyta'n d...

Antur y Morgrug

Y Crads Bach: Antur y Morgrug

Mae'r morgrug wedi penderfynu mynd ar eu gwyliau. The ants have decided it's time for a...

Chwilio am Ginio

Y Crads Bach: Chwilio am Ginio

Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn y llyn!...

Lliwiau streipiau a ffrindiau

Y Crads Bach: Lliwiau streipiau a ffrindiau

Tydi Huw y Pry Hofran methu deall pam fod pawb mor ofnus ohono fe -nes i Magwen y Wenyn...

Malwod direidus

Y Crads Bach: Malwod direidus

Mae'r malwod bychain newydd ddeor o'u hwyau ac yn barod i chwarae -ond nid pawb sydd ei...

Y pili-pala prydferth

Y Crads Bach: Y pili-pala prydferth

Mae Seimon yn ysu i droi'n bili-pala. Ond sut fath o bili-pala fydd e? Seimon can't wai...

Y Pryfaid-cop llwglyd

Y Crads Bach: Y Pryfaid-cop llwglyd

Mae Maldwyn a Meleri yn gweu gwe i ddal pryfaid ond dydy'r pryfaid ddim yn sylwi - nes ...

Morus y Gwynt

Y Crads Bach: Morus y Gwynt

Mae'n stormus ar y llyn a chyn bor hir mae Jac y Pry-pric yn cael ei 'sgubo i ffwrdd. I...

Bwrw dail crin

Y Crads Bach: Bwrw dail crin

Mae Carys y Siani-Flewog wedi dychryn - mae'r dail yn cwympo o'r coed! Carys the caterp...

Dom!

Y Crads Bach: Dom!

Mae'n hydref ac mae'r caeau yn llawn dom gwartheg a cheirw - lle delfrydol i bryfaid ll...

Barod at y gaea'

Y Crads Bach: Barod at y gaea'

Mae'n dymor yr hydref a dim ond un peth sydd ar feddwl y crads bach - casglu digon o fw...

Chwarae mig

Y Crads Bach: Chwarae mig

Mae'r gaeaf yn dod ond dydy'r malwod bychain ddim eisiau mynd i gysgu - nes i Cai'r Gra...

Buwch fach gota

Y Crads Bach: Buwch fach gota

Dyw Gwenda'r Fuwch Fach Gota ddim eisiau treulio'r gaeaf ar ei phen ei hun - ond a wnai...

Brwydr dan y dwr

Y Crads Bach: Brwydr dan y dwr

Yn nwfn yn nwr y llyn, mae Bleddyn y Chwilen Blymio yn llwglyd iawn - felly cadwch draw...

Barod i helpu

Y Crads Bach: Barod i helpu

Mae'r nadroedd miltroed angen dod o hyd i lecyn cysgodol ond mae'r gwair y rhy hir i fe...

Ganol Gaea'

Y Crads Bach: Ganol Gaea'

Mae'n ddiwrnod oer yn y gaeaf ac mae'r llyn wedi rhewi - ond mae digon o grads bach yn ...

Llnau llanast

Y Crads Bach: Llnau llanast

Mae'n ddiwrnod heulog yn y gaeaf ac mae'r crads bach wedi drysu'n lân - ydy hi'n wanwyn...

Sownd!

Y Crads Bach: Sownd!

Mae Colin y larfa Pry-Pric a Gwen y wlithen wedi mynd yn sownd. Diolch byth bod ffrindi...

Y Wlithen Ofnus

Y Crads Bach: Y Wlithen Ofnus

Mae Gwen y wlithen wedi cyffroi i gyd o weld rhywbeth rhyfedd yn y pwll - beth yn y by...

Ras y Malwod

Y Crads Bach: Ras y Malwod

Mae'n wanwyn ac mae Deio'r falwoden yn cael syniad gwych - beth am ras i ystwytho'r cor...

Y Chwilen Glec Glou

Y Crads Bach: Y Chwilen Glec Glou

Mae'r morgrug yn brysur yn paratoi eu nyth ar gyfer y babanod newydd pan mae Caleb y Ch...

Hir yw bob aros

Y Crads Bach: Hir yw bob aros

Mae Mali'r Nymff Gwybedyn Mai yn ysu i droi mewn i bryfyn go iawn - ond o!, mae'n cymry...

Bwrw glaw hen wragedd a ffyn

Y Crads Bach: Bwrw glaw hen wragedd a ffyn

Mae Gerwyn y wlithen yn cychwyn ar antur ac mae Iestyn y gwiddonyn yn mynd gydag e'n gw...

Amser Cinio

Y Crads Bach: Amser Cinio

Mae'n wanwyn ac mae Cari'r pry copyn wedi bod yn gweu gwe. It's spring and Cari the spi...

Mae gen i gariad

Y Crads Bach: Mae gen i gariad

Mae'n wanwyn, ac mae Geraint y falwoden yn chwilio am gymar. It's spring and Geraint th...

Y Siani Flewog Llwglyd

Y Crads Bach: Y Siani Flewog Llwglyd

Mae Siôn y Siani Flewog yn bwyta popeth ac mae'r creaduriaid eraill yn poeni na fydd di...

Babanod ym Mhobman

Y Crads Bach: Babanod ym Mhobman

Mae'n dymor yr haf ac mae'r pryfaid cop wedi bod yn dodwy wyau. It's early summer and a...