Cyfres 1


Cyfres 1

Rhaglen animeiddiedig am gwch bach a'i ffrindiau. Colourful animation about a tug boat and his friends.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Bwystfil y Môr

Twt: Cyfres 1, Bwystfil y Môr

Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sôn am ei anturiaethau ar y môr ac yn codi ofn ar Twt wrth ...

Cloch Groch

Twt: Cyfres 1, Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. It's the first da...

Gwyddau'n Galw

Twt: Cyfres 1, Gwyddau'n Galw

Mae Twt wrth ei fodd pan mae gwyddau'n ymgartrefu yn yr harbwr ac ar ben ei ddigon yn c...

Twt a'r Argyfwng Hufen Iâ

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Argyfwng Hufen Iâ

Mae'n ddiwrnod hyfryd ac mae'r Harbwr Feistr yn penderfynu tanio ei fan hufen iâ, Mista...

Twt a'r Sioe Dalent

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Sioe Dalent

Mae Twt wedi cyffroi'n lân - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn ...

Twt a'r Pysgod sy'n Hedfan

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Pysgod sy'n Hedfan

Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Highly unusual flyi...

Twt yn Bennaeth

Twt: Cyfres 1, Twt yn Bennaeth

Mae'r Harbwr Feistr wedi gwneud Twt yn gyfrifol am yr Harbwr am y diwrnod. The Harbour ...

Diffodd Golau Lewis

Twt: Cyfres 1, Diffodd Golau Lewis

Mae Cen Twyn wrthi'n trwsio corn Twt ac yn addo y bydd yn swnllyd iawn. Cen Twyn is rep...

Twt Swnllyd Iawn

Twt: Cyfres 1, Twt Swnllyd Iawn

Mae golau Lewis y Goleudy yn chwythu. All cychod yr harbwr gydweithio i dywys Pop 'nôl ...

Chwilen Newydd Twt

Twt: Cyfres 1, Chwilen Newydd Twt

Mae'r Harbwr Feistr wedi dysgu dawns newydd, y Salsa, a chyn hir, mae trigolion yr harb...

Twt a'r Surbwch Di-hwyl

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Surbwch Di-hwyl

A fydd Breian yn barod i helpu ei ffrindiau er y bydd rhaid iddo drochi? Helping his fr...

Gwyliau Twt

Twt: Cyfres 1, Gwyliau Twt

Mae Twt yn mynd ar wyliau ond a fydd e'n mwynhau bod ar ei ben ei hun? Twt goes on holi...

Celwydd Golau

Twt: Cyfres 1, Celwydd Golau

Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbw...

Twt a'r Ras Fawr

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Ras Fawr

Mae HP a Twt yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy yw cwch cyflyma'r harbwr. HP and...

Twt yn Gweld Sêr

Twt: Cyfres 1, Twt yn Gweld Sêr

Mae Twt wrth ei fodd yn dysgu am y sêr gan yr Harbwr Feistr. The Harbour Master is teac...

Twt Fyny Fry

Twt: Cyfres 1, Twt Fyny Fry

Mae Bethan a Caleb yn chwarae gyda barcud. Tybed a fydd Twt yn gallu eu helpu? Bethan a...

Mae'r gwynt wedi mynd

Twt: Cyfres 1, Mae'r gwynt wedi mynd

Mae'r cychod yn bwriadu cynnal regata ond mae'r gwynt yn gostegu. Sut mae creu awel tyb...

Help llaw i Twt

Twt: Cyfres 1, Help llaw i Twt

Mae'r Llyngesydd yn cyhoeddi ei fod am alw draw i weld yr harbwr felly mae angen taclus...

Diwrnod y Baneri

Twt: Cyfres 1, Diwrnod y Baneri

Mae heddiw'n ddiwrnod arbennig iawn, 'Diwrnod y Baneri. Today's a special day; it's 'Fl...

Yr Ymwelydd Annisgwyl

Twt: Cyfres 1, Yr Ymwelydd Annisgwyl

Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chw...

Môr a Mynydd

Twt: Cyfres 1, Môr a Mynydd

Mae Gwil yr Wylan eisiau rhoi tro ar sgïo ac mae'n cael ei gyfle pan mae mynydd o iâ yn...

Sinema Farina

Twt: Cyfres 1, Sinema Farina

Mae criw'r harbwr yn penderfynu cynhyrchu eu ffilm eu hunain. Tybed beth fydd y stori a...

Hwyliau Gwirion

Twt: Cyfres 1, Hwyliau Gwirion

Mae Wên mewn hwyliau gwirion iawn heddiw a chyn pen dim mae Twt yn ymuno ag ef. Wên is ...

Gwaith Go Iawn

Twt: Cyfres 1, Gwaith Go Iawn

Mae dyn pwysig, y Llyngesydd, yn cysylltu i ddweud ei fod am alw. The Admiral - a very ...

Gweld yr Ochr Ddoniol

Twt: Cyfres 1, Gweld yr Ochr Ddoniol

Mae trigolion yr harbwr yn ceisio meddwl am rywbeth i godi calon Tanwen ond yn anffodus...

Dan ddwr

Twt: Cyfres 1, Dan ddwr

Pan ddaw Sasha'r llong danfor i'r harbwr, mae Twt wrth ei fodd. Sasha the Submarine has...

Het yr Harbwr Feistr

Twt: Cyfres 1, Het yr Harbwr Feistr

Mae'r Harbwr Feistr wedi colli ei het. Hebddo, mae'n ei chael hi'n anodd gweithio a chy...

Hwyl 'da Heti

Twt: Cyfres 1, Hwyl 'da Heti

Mae annwyd ar Cen Twyn felly mae'r Harbwr Feistr eisiau i bawb dynnu at ei gilydd i orf...

Ditectif Twt

Twt: Cyfres 1, Ditectif Twt

Pan mae cylch achub yr Harbwr Feistr yn mynd ar goll, mae Twt yn penderfynu troi'n ddit...

Twtasaurus

Twt: Cyfres 1, Twtasaurus

Mae Wên y Crên yn dod o hyd i esgyrn dinosor dwr, a chyn pen dim mae pawb wedi cyffroi ...

Medal Mari

Twt: Cyfres 2014, Medal Mari

Mae'n ddydd y ras heddiw a phawb ar dân eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Today is ra...

Y Bad Tan Bach

Twt: Cyfres 2014, Y Bad Tan Bach

Mae gan Cen Twyn ddarn o offer newydd sbon i'w roi ar Twt heddiw, canon ddwr er mwy idd...

Syrpreis i Lewis

Twt: Cyfres 2014, Syrpreis i Lewis

Beth yw dawns yr 'hwyliau cyd-hwylio'? Mae Lewis y Goleudy ar fin darganfod sut beth yw...

Gwersylla

Twt: Cyfres 2014, Gwersylla

Mae Twt yn gwersylla dros nos am y tro cyntaf erioed gyda'i ffrindiau. Today is a first...

Breian yn Brolio

Twt: Cyfres 2014, Breian yn Brolio

Mae Breian yn enwog drwy'r harbwr am ei frolio. Tybed am beth mae'n brolio heddiw? Brei...

Arbediad Gwych Pop

Twt: Cyfres 2014, Arbediad Gwych Pop

Mae'r criw wedi creu gêm newydd sbon, pêl-droed cychod. Mae pawb wrth eu bodd gyda'r gê...

Rhy Glou

Twt: Cyfres 2014, Rhy Glou

Mae Twt ar ras unwaith eto. Cyn hir, mae'r holl frysio yn arwain at drafferthion ar y d...

'Rhen Gerwyn sy'n Gwybod 'Ore

Twt: Cyfres 1, 'Rhen Gerwyn sy'n Gwybod 'Ore

Mae Gerwyn yn gwch hen iawn, iawn ac mae'n gwybod pob math o bethau. Yn anffodus, heddi...

Gwil yn Gweld Dwbl

Twt: Cyfres 2014, Gwil yn Gweld Dwbl

Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Mae'r wyl...

Prosiect Arbennig Cen Twyn

Twt: Cyfres 2014, Prosiect Arbennig Cen Twyn

Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau g...

Syrpreis Pen-blwydd

Twt: Cyfres 1, Syrpreis Pen-blwydd

Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthd...

Casgliad Bethan

Twt: Cyfres 1, Casgliad Bethan

Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n lân â phenderfynu beth...

Yr Helbul Gwyrdd

Twt: Cyfres 1, Yr Helbul Gwyrdd

Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr...

Twt ar Olwynion

Twt: Cyfres 1, Twt ar Olwynion

Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cen Twyn has created a brand new...

Y Canwr Cyfrinachol

Twt: Cyfres 1, Y Canwr Cyfrinachol

Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, ...

Tw Tw Twt

Twt: Cyfres 1, Tw Tw Twt

Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed...

Ble Mae Pero?

Twt: Cyfres 1, Ble Mae Pero?

Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o h...

Cerddoriaeth gyda'r Nos

Twt: Cyfres 1, Cerddoriaeth gyda'r Nos

Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cer...

Twt a'r Morfil

Twt: Cyfres 1, Twt a'r Morfil

Wrth fynd allan i'r môr, mae Twt a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Twt...

Y Parti Mawr

Twt: Cyfres 1, Y Parti Mawr

Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun. There's ano...

Rhewi'n Gorn

Twt: Cyfres 2014, Rhewi'n Gorn

Mae pawb yn aros yn eiddgar am y goeden Nadolig ond gyda'r harbwr wedi rhewi'n gorn a f...