Straeon Ty Pen


Straeon Ty Pen

Straeon gwreiddiol, amrywiol a newydd sbon i blant bach, wedi eu darllen gan storïwyr penigamp. Original, varied and brand new stories for children read by great storytellers.


Similar Content

Browse content similar to Straeon Ty Pen. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Brenin Twp

Straeon Ty Pen: Y Brenin Twp

Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus pan ddaeth brenin ifanc di-brof...

Mr Morris

Straeon Ty Pen: Mr Morris

Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar ôl iddo golli ei lais. Iddon Jones r...

Beic Newydd Ned

Straeon Ty Pen: Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw di...

Tylwyth Teg y Brynie

Straeon Ty Pen: Tylwyth Teg y Brynie

Mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rh...

Beth sydd yn yr wy

Straeon Ty Pen: Beth sydd yn yr wy

Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpect...

Deg Hwyaden Fechan

Straeon Ty Pen: Deg Hwyaden Fechan

Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw am ddeg hwyaden ar daith. Caryl P...

Dan y Siarc

Straeon Ty Pen: Dan y Siarc

Tudur Owen sydd yn adrodd sut y bu i Dan y siarc oresgyn y bwlis oherwydd bod ganddo dd...

Pysgodyn Bach Pys Mawr

Straeon Ty Pen: Pysgodyn Bach Pys Mawr

Pan ddaw pysgodyn mawr i fyw yn y pwll, mae'r pysgodyn bach yn hapus iawn. Ond buan y s...

Bugeiliad Bach y Blodau

Straeon Ty Pen: Bugeiliad Bach y Blodau

Siôn Ifan sy'n adrodd hanes y bugail bach Amranth sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan ...

Be sy lawr twll y plwg?

Straeon Ty Pen: Be sy lawr twll y plwg?

Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Non Parry sy'n adrodd straeon dwl sy'n ceisio...

Alffi'r Cysgod

Straeon Ty Pen: Alffi'r Cysgod

Siôn Ifan sy'n adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cy...

Grisiau Newydd Jimi Joblot

Straeon Ty Pen: Grisiau Newydd Jimi Joblot

Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi...

Guto Panas

Straeon Ty Pen: Guto Panas

Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffa...

Ffredi a'r Lamp

Straeon Ty Pen: Ffredi a'r Lamp

Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of F...

Eddie

Straeon Ty Pen: Eddie

Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frân yn byw. Caryl P...

Ma' Nain yn Wrach

Straeon Ty Pen: Ma' Nain yn Wrach

Bydd Non Parry yn darganfod a ydy Nain yn wrach go iawn! Non Parry tries to discover wh...

Un Ynys Fawr

Straeon Ty Pen: Un Ynys Fawr

Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelyd...

Misoedd y Flwyddyn

Straeon Ty Pen: Misoedd y Flwyddyn

Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt misoedd y flwyddyn. Mari Lovgreen tells the...

Sgidia Glaw Nain

Straeon Ty Pen: Sgidia Glaw Nain

Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch môr-ladron yn siarad â gorila, draig, band pres ...

Mynydd Bach Yr Eira

Straeon Ty Pen: Mynydd Bach Yr Eira

Mari Lovegreen sydd yn adrodd stori am sut y cafodd Mynydd Bach yr Eira gyfle i wneud l...

Sali Sanau

Straeon Ty Pen: Sali Sanau

Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of ...

Y Lein Ddillad

Straeon Ty Pen: Y Lein Ddillad

Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y dillad ar y l...

Maneg Tomi

Straeon Ty Pen: Maneg Tomi

Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fa...

Tadcu Trenau

Straeon Ty Pen: Tadcu Trenau

Stori rheilffordd hudolus a rhyfeddol ac arwr go anarferol sy'n achub y dydd. Steffan R...

Y Cangarw

Straeon Ty Pen: Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jon...

Taid a Nain Tywydd

Straeon Ty Pen: Taid a Nain Tywydd

Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen...