Straeon Ty Pen


Straeon Ty Pen

Similar Content

Browse content similar to Straeon Ty Pen. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Brenin Twp

Straeon Ty Pen: Y Brenin Twp

Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori o'r amser cythryblus pan ddaeth brenin ifanc di-brof...

Mr Morris

Straeon Ty Pen: Mr Morris

Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris y ci ar ôl iddo golli ei lais. Iddon Jones r...

Beic Newydd Ned

Straeon Ty Pen: Beic Newydd Ned

Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw di...

Tylwyth Teg y Brynie

Straeon Ty Pen: Tylwyth Teg y Brynie

Mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rh...

Beth sydd yn yr wy

Straeon Ty Pen: Beth sydd yn yr wy

Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Something unexpect...

Deg Hwyaden Fechan

Straeon Ty Pen: Deg Hwyaden Fechan

Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw am ddeg hwyaden ar daith. Caryl P...

Dan y Siarc

Straeon Ty Pen: Dan y Siarc

Tudur Owen sydd yn adrodd sut y bu i Dan y siarc oresgyn y bwlis oherwydd bod ganddo dd...

Pysgodyn Bach Pys Mawr

Straeon Ty Pen: Pysgodyn Bach Pys Mawr

Pan ddaw pysgodyn mawr i fyw yn y pwll, mae'r pysgodyn bach yn hapus iawn. Ond buan y s...

Bugeiliad Bach y Blodau

Straeon Ty Pen: Bugeiliad Bach y Blodau

Siôn Ifan sy'n adrodd hanes y bugail bach Amranth sydd yn anghofio'i gyfrifoldebau pan ...

Be sy lawr twll y plwg?

Straeon Ty Pen: Be sy lawr twll y plwg?

Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Non Parry sy'n adrodd straeon dwl sy'n ceisio...

Alffi'r Cysgod

Straeon Ty Pen: Alffi'r Cysgod

Siôn Ifan sy'n adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cy...

Grisiau Newydd Jimi Joblot

Straeon Ty Pen: Grisiau Newydd Jimi Joblot

Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi...

Guto Panas

Straeon Ty Pen: Guto Panas

Mae gan Guto Panas restr hirfaith o bethau i'w cyflawni ar ei ddiwrnod o wyliau. Steffa...

Ffredi a'r Lamp

Straeon Ty Pen: Ffredi a'r Lamp

Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of F...

Eddie

Straeon Ty Pen: Eddie

Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r frân yn byw. Caryl P...

Ma' Nain yn Wrach

Straeon Ty Pen: Ma' Nain yn Wrach

Bydd Non Parry yn darganfod a ydy Nain yn wrach go iawn! Non Parry tries to discover wh...

Un Ynys Fawr

Straeon Ty Pen: Un Ynys Fawr

Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelyd...

Misoedd y Flwyddyn

Straeon Ty Pen: Misoedd y Flwyddyn

Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt misoedd y flwyddyn. Mari Lovgreen tells the...

Sgidia Glaw Nain

Straeon Ty Pen: Sgidia Glaw Nain

Mae Tudur Owen ar gopa Everest ar gwch môr-ladron yn siarad â gorila, draig, band pres ...

Mynydd Bach Yr Eira

Straeon Ty Pen: Mynydd Bach Yr Eira

Mari Lovegreen sydd yn adrodd stori am sut y cafodd Mynydd Bach yr Eira gyfle i wneud l...

Sali Sanau

Straeon Ty Pen: Sali Sanau

Daniel Glyn sydd yn adrodd stori am Sali a'i sanau coll. Daniel Glyn tales the tale of ...

Y Lein Ddillad

Straeon Ty Pen: Y Lein Ddillad

Caryl Parry Jones sydd yn adrodd y stori o'r adeg aeth hi'n ffrae rhwng y dillad ar y l...

Maneg Tomi

Straeon Ty Pen: Maneg Tomi

Siôn Ifan sydd yn adrodd hanes Tomi sydd yn 10 oed ac sydd wastad yn dilyn cyngor ei fa...

Tadcu Trenau

Straeon Ty Pen: Tadcu Trenau

Stori rheilffordd hudolus a rhyfeddol ac arwr go anarferol sy'n achub y dydd. Steffan R...

Y Cangarw

Straeon Ty Pen: Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jon...

Taid a Nain Tywydd

Straeon Ty Pen: Taid a Nain Tywydd

Dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Join Tudur Owen...