Cyfres 2013


Cyfres 2013

Cyfres gartwn i blant bach. Cartoon series for young children about a zebra called Stiw.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2013. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Y Camera

Stiw: Cyfres 2013, Y Camera

Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly m...

Fferm Forgrug Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Fferm Forgrug Stiw

Mae Stiw yn dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeili...

Eurben y Blodyn Haul

Stiw: Cyfres 2013, Eurben y Blodyn Haul

Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos o...

Antur i Blaned Mawrth

Stiw: Cyfres 2013, Antur i Blaned Mawrth

Gydag ychydig o help gan Taid, mae Stiw ac Elsi'n smalio mai gofodwyr ydyn nhw, ar dait...

Yr Arlunydd

Stiw: Cyfres 2013, Yr Arlunydd

Er nad ydy Stiw'n ennill y gystadleuaeth Celf yn y Parc, mae Ceidwad y Parc am gael cad...

Y Meddyg

Stiw: Cyfres 2013, Y Meddyg

Mae'n ddiwrnod mawr gan fod Pwyll a Stiw'n gorfod mynd at y meddyg. Pwyll is sick and n...

Bwgan Brain Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Bwgan Brain Stiw

Mae Stiw a Taid yn gwneud bwgan brain i amddiffyn yr hadau yn yr ardd. Stiw and Taid de...

Stiw a'r Enfys

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Enfys

Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys. Stiw and Elsi try to find the e...

Addewid Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Addewid Stiw

Mae Stiw'n gwneud llawer o addewidion ond yn darganfod ei bod yn anodd iawn eu cadw. St...

Teclyn Siarad Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad ...

Tarten Geirios Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau gare...

Siwpyr Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ...

Dawns Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Dawns Stiw

Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod ...

Stiw y Consuriwr

Stiw: Cyfres 2013, Stiw y Consuriwr

Ar ôl gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a ma...

Stonc, Y Deinosor Anferthol

Stiw: Cyfres 2013, Stonc, Y Deinosor Anferthol

Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynf...

Gêm Bêl-droed Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Gêm Bêl-droed Stiw

Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pêl-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddy...

Beic Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Beic Stiw

Mae Stiw'n dysgu nad pethau newydd ydy'r pethau gorau bob amser, wrth i hen feicTaid fy...

Stiw a'r Lindys

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Lindys

Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Ta...

Pantomeim Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Pantomeim Stiw

Wedi i bantomeim yn y parc gael ei ohirio, mae Stiw'n penderfynu creu ei bantomeim ei h...

Syrcas Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Syrcas Stiw

Mae Stiw, Elsi a Steff yn penderfynu ffurfio syrcas. Stiw, Elsi and Steff decide to for...

Pioden Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Pioden Stiw

Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu - clustdlws Mam, breichled Elsi a broets nain, ma...

Stiw yn dal Eliffant

Stiw: Cyfres 2013, Stiw yn dal Eliffant

Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i gei...

Parti Gwisg Ffansi

Stiw: Cyfres 2013, Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei ...

Bwced Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Bwced Stiw

Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith. ...

Diwrnod Gwyntog

Stiw: Cyfres 2013, Diwrnod Gwyntog

Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen gôt law yn ddefnyddiol iawn i drwsio bar...

Stiw a'r Seren Gynffon

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Seren Gynffon

Dim ond un waith pob 80 o flynyddoedd mae'r Seren Gynffon Sebra yn ymddangos yn yr awyr...

Stiw a'r Pethau Streipiog

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw be...

Bwrw Hen Wragedd a Ffyn

Stiw: Cyfres 2013, Bwrw Hen Wragedd a Ffyn

Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y môr, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio fford...

Mae'n Ddrwg gen i Pwyll

Stiw: Cyfres 2013, Mae'n Ddrwg gen i Pwyll

Mae Pwyll yn cael bai ar gam ac yn gwrthod siarad efo Stiw nes ei fod o'n ymddiheuro. P...

Sêl Garej Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Sêl Garej Stiw

Mae Stiw'n difaru rhoi ei deganau ar werth yn y sêl garej mae'r teulu'n ei chynnal. Sti...

Y Ras Fawr

Stiw: Cyfres 2013, Y Ras Fawr

Er iddo drefnu cael ras geir efo Elsi, mae Stiw'n penderfynu aros yn y ty i gadw cwmni ...

Acwariwm Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Acwariwm Stiw

Tra bo Stiw yn mynd i'r acwariwm, mae Elsi'n aros adre' i chwilio am ei hoffi dedi sydd...

Robot Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Robot Stiw

Mae Stiw'n casglu tocynnau er mwyn cael tegan robot yn siop Mistar Siriol. Stiw rushes ...

Taith Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Taith Stiw

Mae Stiw yn gwneud car allan o focs cardfwrdd ac yn mynd â'i ffrindiau ar daith i lan y...

Tylwyth Teg a Môr-ladron

Stiw: Cyfres 2013, Tylwyth Teg a Môr-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn â pha gemau sydd i ...

Stiw yn yr Awyr

Stiw: Cyfres 2013, Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd â Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn he...

Stiw'r Clown

Stiw: Cyfres 2013, Stiw'r Clown

Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon. Afte...

Dim Trydan

Stiw: Cyfres 2013, Dim Trydan

Does dim trydan i Stiw ac Elsi allu chwarae gêm gyfrifiadurol, felly mae'n rhaid meddwl...

Stiw'n Cyfadde'

Stiw: Cyfres 2013, Stiw'n Cyfadde'

Mae Stiw yn torri car rasio Steff yn ddamweiniol ac yn cyfadde' wrth ei ffrind beth syd...

Stiw y Cogydd

Stiw: Cyfres 2013, Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn...

Stiw yn Gwersylla

Stiw: Cyfres 2013, Stiw yn Gwersylla

Gyda help a straeon gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn. W...

Stiw yn Gadael Cartre'

Stiw: Cyfres 2013, Stiw yn Gadael Cartre'

Mae'r teulu'n dweud y drefn wrth Stiw am wneud gormod o swn, felly mae'n penderfynu gad...

Y Brenin Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Y Brenin Stiw

Mae Stiw'n penderfynu bod yn frenin ar ei deyrnas ei hun, "Stiw-dir". Stiw declares the...

Stiw y Postmon

Stiw: Cyfres 2013, Stiw y Postmon

Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau. Sti...

Stiw y Ditectif

Stiw: Cyfres 2013, Stiw y Ditectif

Mae Stwi'n penderfynu dilyn ôl troed ei arwr ar y teledu sy'n dditectif, ac yn ceisio d...

Stiw a'r Degan

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Degan

Mae Stiw'n cuddio ei hen degan gnoi cyn i Esyllt ei gweld, a gwneud hwyl am ei ben am f...

Y Dringwr

Stiw: Cyfres 2013, Y Dringwr

Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu gêm, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r ty. Stiw and Tai...

Stiw a'r Drwm

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Drwm

Mae Ewythr Selwyn sy'n Bennaeth Parc Saffari yn Affrica yn anfon drwm i Stiw ar ei ben-...

Newyddion Stiw

Stiw: Cyfres 2013, Newyddion Stiw

Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd. S...

Stiw a'r Gwningen Basg

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a'r Gwningen Basg

Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn y...

Helfa Calan Gaea'

Stiw: Cyfres 2013, Helfa Calan Gaea'

Mae Stiw, Elsi ac Esyllt yn cael helfa yn y ty i chwilio am gynhwysion afalau sinamon C...

Stiw a Dydd Santes Dwynwen

Stiw: Cyfres 2013, Stiw a Dydd Santes Dwynwen

Mae Stiw'n gwneud cerdyn arbennig i roi i'r teulu i gyd ar Ddydd Santes Dwynwen. Stiw m...