Cyfres 2014


Cyfres 2014

Anturiaethau criw dewr sy'n gweithio gyda'i gilydd i achub creaduriaid y môr. Colourful cartoon for youngsters about a brave team who work together to save sea creatures in trou...


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2014. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

a'r Pengwiniaid Adelie

Octonots: Cyfres 2014, a'r Pengwiniaid Adelie

Tra bod Harri a Pegwn yn cael cryn drafferth wrth warchod cywion y pengwiniaid Adelie, ...

a Nadroedd y Mor

Octonots: Cyfres 2014, a Nadroedd y Mor

Mae nadroedd mor gwenwynig yn cael eu darganfod ar yr Octofad. There are Sea Snakes on ...

a'r Morgi Mawr Gwyn

Octonots: Cyfres 2014, a'r Morgi Mawr Gwyn

Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen. Pegwn mus...

a'r Crancod Dringol

Octonots: Cyfres 2014, a'r Crancod Dringol

Mae Harri'n dod o hyd i gneuen goco anferth ond does dim modd ei hagor heb gael cymorth...

a'r Ystifflog Anferthol

Octonots: Cyfres 2014, a'r Ystifflog Anferthol

Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y môr. The Octopod is ...

Y Nadolig Mor-Fresychaidd

Octonots: Cyfres 2014, Y Nadolig Mor-Fresychaidd

Pan fydd yr Octonots yn gaeth mewn pelen beryglus o Lud Mor, mae'n rhaid i'r Mor-fresyc...

a'r Morfilod Pen Bwa

Octonots: Cyfres 2014, a'r Morfilod Pen Bwa

Mae'r Octonots yn cael trafferth rhyddhau morfilod ungorn sydd wedi eu cau o dan rew tr...

Octonots: Antur Anhygoel yr Arctig

Octonots: Cyfres 2014, Octonots: Antur Anhygoel yr Arctig

Mae Pegwn yn mynd gyda Capten Cwrwgl i helpu chwaer y capten a'i heirth bach newydd. Pe...

a'r Mursennod Môr

Octonots: Cyfres 2014, a'r Mursennod Môr

Mae haid o fursennod môr barus yn gwrthod gadael i bysgod eraill fwyta algae oddi ar y ...

Antur yr Amason

Octonots: Cyfres 2014, Antur yr Amason

Mae Capten Cwrwgl, Harri, Pegwn a'r criw yn mynd ar antur i ddyfnderoedd dyfnaf, tywyll...

Yr Octonots ac Antur Ffos Mari

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots ac Antur Ffos Mari

Mae Ira wedi cynllunio Octolabordy Tanddwr newydd i astudio mannau dyfnaf y cefnfor. Ir...

a'r Gen-bysgodion

Octonots: Cyfres 2014, a'r Gen-bysgodion

Mae gên-bysgodyn wedi colli ei wyau mewn cerrynt cryf iawn yn y môr ac mae'r Octonots y...

a'r Pysgodyn Draenog

Octonots: Cyfres 2014, a'r Pysgodyn Draenog

Mae morgi wedi llyncu pysgodyn dreiniog ac mae'n rhaid i'r criw fentro y tu mewn iddo i...

a'r Morfil Pensgwâr Ofnus

Octonots: Cyfres 2014, a'r Morfil Pensgwâr Ofnus

Mae'n rhaid i Merfyn y morfil ofnus oresgyn ei ofnau a phlymio i ddyfnderoedd y môr i a...

a'r Ystifflog Hirfraich

Octonots: Cyfres 2014, a'r Ystifflog Hirfraich

Wedi plymio i'r dyfnfor tywyll i helpu creadur sy'n sâl, mae Pegwn a Harri'n dod o hyd ...

a'r Crancod Llygatgoch

Octonots: Cyfres 2014, a'r Crancod Llygatgoch

Mae crancod llygatgoch sy'n byw ar y traeth yn herwgipio llong danddwr y criw! Fiddler ...

a'r Morgathod Neidiol

Octonots: Cyfres 2014, a'r Morgathod Neidiol

Mae morgath neidiol ar goll ac yn methu dod o hyd i fan bwydo cyfrinachol gweddill y mo...

a'r Cleddbysgod

Octonots: Cyfres 2014, a'r Cleddbysgod

Wedi iddo weld 'cleddyfau hedegog' mae Harri'n mynd ar antur i chwilio am Gleddyf Breni...

a'r Pysgodyn Clicied

Octonots: Cyfres 2014, a'r Pysgodyn Clicied

Anturiaethau criw dewr sy'n gweithio gyda'i gilydd i achub creaduriaid y môr. Today's a...

a'r Octopws Dynwar

Octonots: Cyfres 2014, a'r Octopws Dynwar

Mae llysywen beryglus yn rhwystro Pegwn rhag casglu algae coch i wneud moddion i wella'...

a'r Dreigiau Môr

Octonots: Cyfres 2014, a'r Dreigiau Môr

Mae dreigiau môr yn gwneud difrod i riffiau cwrel ym Môr yr Iwerydd felly mae'n rhaid m...

a'r Bwganod Dwr Deiliog

Octonots: Cyfres 2014, a'r Bwganod Dwr Deiliog

Mae dau fwgan môr deiliog bach wedi colli eu tad ac wedi cyrraedd yr Octofad yng nghano...

a'r Môr-fuchod

Octonots: Cyfres 2014, a'r Môr-fuchod

Wedi i storm daro'i Danddwr mae braich Capten Cwrwgl yn cael ei dal mewn cragen fylchog...

a'r Crocodeil Dwr

Octonots: Cyfres 2014, a'r Crocodeil Dwr

Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym môr yr Antarctig, a thasg yr Octonots yd...

a'r Pysgodyn Parot

Octonots: Cyfres 2014, a'r Pysgodyn Parot

Gyda chymorth pysgodyn parot cefngrwm a'i ffrindiau sy'n hoff iawn o gnoi creigiau, mae...

a'r Llowcwyr

Octonots: Cyfres 2014, a'r Llowcwyr

Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel ond maen nhw mewn pery...

a'r Seiffonoffor

Octonots: Cyfres 2014, a'r Seiffonoffor

Mae Harri a Dela yn cael eu dal gan greadur rhyfedd iawn yn ddwfn yn y môr. Harri and ...

ac Eirth Bach y Dwr

Octonots: Cyfres 2014, ac Eirth Bach y Dwr

Mae'r Octonots yn mentro i mewl i diwb o lafa chwilboeth er mwyn achub arth fach y dwr....

a'r Falwen Bigfain

Octonots: Cyfres 2014, a'r Falwen Bigfain

Mae Malwen Bigfain yn cuddio ar yr Octofad ac yn ymosod ar y criw gyda bachau llawn gw...

a'r Riff Ffug

Octonots: Cyfres 2014, a'r Riff Ffug

Mae'r criw yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu riff ffug yn gartref newydd i greaduria...

a'r Morfilod Cefngrwn

Octonots: Cyfres 2014, a'r Morfilod Cefngrwn

Mae sardîn wedi llyncu allwedd i'r gist drysor! Mae morfil yn helpu'r tîm i gael yr all...

a'r Pelicanod

Octonots: Cyfres 2014, a'r Pelicanod

Mae'r Octonots a'r pelicanod yn cydweithio i glirio ysbwriel sy'n peryglu bywyd creadur...

a Moch y Môr

Octonots: Cyfres 2014, a Moch y Môr

Mae'n rhaid i'r Octonots rwystro haid o Foch y Môr rhag cwympo i'r ffos ddyfnaf ar y d...

a'r Cranc Blewog

Octonots: Cyfres 2014, a'r Cranc Blewog

Mae Cranc Blewog yn difrodi'r llong, gan beryglu bywyd ei hunan a'r Octonots. A yeti cr...

Yr Octonots a'r Baracwdas

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Baracwdas

Mae Cregynnog a'r Môr Fresych yn mynd ar antur i ail blannu coedwig fangrof. Cregynnog ...

Yr Octonots a'r Hwyatbig

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Hwyatbig

Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol. ...

Yr Octonots a Rhianedd y Môr

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a Rhianedd y Môr

Mae Harri'n mynd ar goll wrth deithio ar yr octo-sgi bach ac yn cyfarfod nifer fawr o R...

Yr Octonots a'r Neidwyr Mwd

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Neidwyr Mwd

Mae'r Octonots yn ceisio dod o hyd i gartref newydd i dri neidiwr mwd wedi i'w cartref ...

Yr Octonots a'r Morlo Harbwr

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Morlo Harbwr

Wedi i un o gleifion Pegwn, Sisial yr atalbysgodyn, fynd ar goll, mae'r Octonots yn gof...

Yr Octonots a'r Sglefren Fôr M

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Sglefren Fôr M

Mae Sglefren Fôr Mwng Llew yn llwyddo i gael ei dentaclau hir wedi eu clymu o amgylch r...

Yr Octonots a'r Crancod Creigi

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Crancod Creigi

Mae criw o grancod creigiau coch ac igwanaod y môr wedi cyrraedd ynys sydd yn llawer rh...

Yr Octonots a'r Sbwng Môr

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Sbwng Môr

Wrth archwilio sbwng môr sy'n sâl mae Pegwn yn synnu gweld bod pob math o greaduriaid y...

Yr Octonots a'r Sglefren Fôr A

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Sglefren Fôr A

Daw Pegwn o hyd i Sglefren Fôr Anfarwol sy'n newid o fod yn oedolyn i fod yn fabi wrth ...

Yr Octonots a'r Pys Pigog

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Pys Pigog

Mae coedwig wymon mewn peryg wrth i bys pigog ymosod ar wreiddiau'r gwymon. Kelp-eating...

Yr Octonots a'r Morgwn Pen Mor

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Morgwn Pen Mor

Mae tri morgi pen morthwyl bach ar goll yn y môr, ac mae un yn cael ei ben yn sownd mew...

Yr Octonots a'r Crwban Pendew

Octonots: Cyfres 2014, Yr Octonots a'r Crwban Pendew

Mae daeargrynfeydd o dan y môr yn dinistrio'r Tanddwr, a chamera symudol Ira yn diflann...