Cyfres 2011


Cyfres 2011

Criw o anturiaethwyr tanfor yw'r Octonots, sydd wastad yn barod i achub y dydd! The Octonauts are a team of undersea adventurers who are always ready to dive into action!


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2011. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Antur y Nadolig

Octonots: Cyfres 2011, Antur y Nadolig

Mae'r Octonots i gyd yn teithio i ymweld â'r man lle cafodd yr Athro Wythennyn ei fagu....

Yr Octonots a'r Eliffant Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Eliffant Môr

Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Môr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i g...

Yr Octonots a'r Dolffiniaid

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dolffiniaid

Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rîff gwrel sâl, maen nhw'n cael cymo...

Llyswennod

Octonots: Cyfres 2011, Llyswennod

Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond m...

Yr Octonots ac Igwanaod y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots ac Igwanaod y Môr

Wrth i'r Octonots baratoi ar gyfer eu gwledd wymon flynyddol ger Ynysoedd y Galapagos, ...

Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Mae tipyn o dasg yn wynebu'r Octonots wrth iddynt warchod Siarc Melyn pengaled sydd wed...

Yr Octonots a'r Parot Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Parot Môr

Pan mae'r Octonots yn mynd ar helfa drysor forladron, mae Harri yn cyfarfod y cymar del...

Yr Octonots a'r Copyn Granc

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Copyn Granc

Mae Harri'n cael tipyn o fraw wrth weld rhywbeth sy'n debyg i bry cop tanddwr, enfawr! ...

Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth...

Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Pan fydd system ddwr yr Octopod yn gorlifo o ganlyniad i bresenoldeb pysgod Hwmwhwmw of...

Yr Octonots a'r Fôr Gyllell

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Fôr Gyllell

Mae'r Octonots ar antur i ddod o hyd i Octogwmpawd coll Capten Cwrwgl, ond mae ym meddi...

Yr Octonots a'r Siarc Goleuog

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc Goleuog

Yn nhywyllwch y dyfnfor du, mae'n rhaid i Pegwn a'r Octonots helpu Siarc Goleuog bychan...

Cuddliw'r Cranc

Octonots: Cyfres 2011, Cuddliw'r Cranc

Pan fydd pethau pwysig yn diflannu o'r llong, mae'r Octonots yn chwilio am y lleidr ac ...

Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn me...

Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw...

Yr Octonots a'r Morfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cy...

Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 1

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 1

Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a...

Yr Octonots a'r Storm Danfor

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Storm Danfor

Mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, Yn ffodus, mae criw o gimychiaid y...

Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Mae'n rhaid i'r Octonots achub Pegwn wedi iddo gael ei ddal y tu mewn i Sglefren Fawr. ...

Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n ...

Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr ...

Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul. The Octonau...

Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Mae Llywbysgodyn sy'n bwyta sbwriel y môr, yn glanhau cychod Tanddwr yr Octonots, ond m...

Yr Octonots a Chantroed y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Chantroed y Môr

Pan mae Cregynnog yn mynd ar goll mewn ogof dywyll o dan y môr, mae'n cael cymorth anni...

Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Pan fydd Capten Cwrwgl a mwyafrif y criw yn methu dychwelyd i'r Octofad, mae'n rhaid i ...

Yr Octonots a'r Cranc a'r Drae

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Cranc a'r Drae

Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draeno...

Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Mae Pegwn yn gorfod bod yn hynod ddewr pan mae'n teithio i waelod y môr, y Dyfnfor Tywy...

Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 2

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 2

Pan fydd hoff Danddwr Harri yn mynd ar goll, mae'r Octonots yn teithio i mewn i goedwig...

Yr Octonots a'r Morfilod Drysl

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod Drysl

When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a...

Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafan...

Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Pan fydd Cregynnog yn cael ei ddal ynghanol cannoedd o sglefrod, mae'n rhaid i'r Octono...

Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Môr, sydd wedi'i ddal mew...

Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Pan mae haig o Bysgod Hedegog yn cymryd llyfr prin o eiddo yr Athro Wythennyn, mae'r Oc...

Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn ...

Yr Octonots a'r Dolffin Bach

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dolffin Bach

Pan fydd dolffin ifanc yn dilyn Harri adref, mae'n rhaid i Harri ei warchod tra bo'r Oc...

Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Mae llong yr Octonots yn mynd yn sownd yn y rhew. Dim ond mordwyo celfydd Capten Cwrwgl...

Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y môr, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i grai...

Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y môr ar frys ond mae un creadur sy'n...

Yr Octonots a'r Siarcod Cylchf

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarcod Cylchf

Beth sy'n achosi'r tyllau rhyfedd yn offer yr Octonots? Mae'r Octonots yn gweld mai tri...

Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o gr...

Yr Octonots a'r Seren Fôr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Seren Fôr

Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fôr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwili...

Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygy...

Yr Octonots a'r Rhwyfbysgodyn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Rhwyfbysgodyn

Mae Dela yn tynnu llun o beth sy'n ymddangos yn sarff fôr, ond mae'r Octonots i gyd yn ...

Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Yn dilyn storm ffyrnig, mae'r Octonots yn gorfod dod o hyd i gariad morfarch sydd ar go...

Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nh...

Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Pan fydd yr holl gychod Tanddwr yn colli pob rheolaeth, mae Capten Cwrwgl a Harri yn ne...

Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Pan mae Harri a Pegwn ar goll ar ynys bellennig, maen nhw'n dod ar draws Llyfrothen Gri...

Yr Octonots a Bwgan y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Bwgan y Môr

Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y môr, maen nhw'n ca...

Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid ...

Yr Octonots a'r Haid o Sardîns

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Haid o Sardîns

Rhaid i'r Octonots weithio gyda'i gilydd fel tîm er mwyn helpu sardîn sydd ar goll i dd...

Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei tha...

Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Daw'r Octonots i gyd i gefnogi Pegwn yn Ras Fawr y Gragen, ond tybed pwy fydd yn ennill...