Cyfres 2011


Cyfres 2011

Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2011. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Antur y Nadolig

Octonots: Cyfres 2011, Antur y Nadolig

Mae'r Octonots i gyd yn teithio i ymweld â'r man lle cafodd yr Athro Wythennyn ei fagu....

Yr Octonots a'r Eliffant Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Eliffant Môr

Pan mae Pegwn a'r Octonots yn helpu Eliffant Môr enfawr, mae hwnnw'n aros yn hwy na'i g...

Yr Octonots a'r Dolffiniaid

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dolffiniaid

Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rîff gwrel sâl, maen nhw'n cael cymo...

Llyswennod

Octonots: Cyfres 2011, Llyswennod

Mae Harri yn rhoi ei fryd ar y trysor sydd o fewn hen long forladron wedi suddo - ond m...

Yr Octonots ac Igwanaod y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots ac Igwanaod y Môr

Wrth i'r Octonots baratoi ar gyfer eu gwledd wymon flynyddol ger Ynysoedd y Galapagos, ...

Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc ar Goll

Mae tipyn o dasg yn wynebu'r Octonots wrth iddynt warchod Siarc Melyn pengaled sydd wed...

Yr Octonots a'r Parot Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Parot Môr

Pan mae'r Octonots yn mynd ar helfa drysor forladron, mae Harri yn cyfarfod y cymar del...

Yr Octonots a'r Copyn Granc

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Copyn Granc

Mae Harri'n cael tipyn o fraw wrth weld rhywbeth sy'n debyg i bry cop tanddwr, enfawr! ...

Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth...

Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Hwmwhwmw

Pan fydd system ddwr yr Octopod yn gorlifo o ganlyniad i bresenoldeb pysgod Hwmwhwmw of...

Yr Octonots a'r Fôr Gyllell

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Fôr Gyllell

Mae'r Octonots ar antur i ddod o hyd i Octogwmpawd coll Capten Cwrwgl, ond mae ym meddi...

Yr Octonots a'r Siarc Goleuog

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc Goleuog

Yn nhywyllwch y dyfnfor du, mae'n rhaid i Pegwn a'r Octonots helpu Siarc Goleuog bychan...

Cuddliw'r Cranc

Octonots: Cyfres 2011, Cuddliw'r Cranc

Pan fydd pethau pwysig yn diflannu o'r llong, mae'r Octonots yn chwilio am y lleidr ac ...

Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarc Morfilai

Pan mae Dela yn cael ei llyncu'n ddamweiniol gan Siarc Morfilaidd, mae'r Octonots yn me...

Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Forwlithen Lit

Pan fydd Morwlithen Lithrig yn diflannu o fewn yr Octopod, yr unig ffordd i'w hachub yw...

Yr Octonots a'r Morfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cy...

Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 1

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 1

Pan ddaw Eigion, brawd bach Pegwn i aros, mae'n mynd gyda Pegwn ar antur i achub Dela a...

Yr Octonots a'r Storm Danfor

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Storm Danfor

Mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, Yn ffodus, mae criw o gimychiaid y...

Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Sglefren Fawr

Mae'n rhaid i'r Octonots achub Pegwn wedi iddo gael ei ddal y tu mewn i Sglefren Fawr. ...

Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Map Angenfilod

Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n ...

Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Mawr

Mae'r Octonots yn mynd ar antur i ddod o hyd i gefnder pell Yr Athro Wythennyn, sef yr ...

Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfil Cefngrw

Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul. The Octonau...

Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Llywbysgodyn L

Mae Llywbysgodyn sy'n bwyta sbwriel y môr, yn glanhau cychod Tanddwr yr Octonots, ond m...

Yr Octonots a Chantroed y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Chantroed y Môr

Pan mae Cregynnog yn mynd ar goll mewn ogof dywyll o dan y môr, mae'n cael cymorth anni...

Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Crancod Meddal

Pan fydd Capten Cwrwgl a mwyafrif y criw yn methu dychwelyd i'r Octofad, mae'n rhaid i ...

Yr Octonots a'r Cranc a'r Drae

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Cranc a'r Drae

Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draeno...

Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Mae Pegwn yn gorfod bod yn hynod ddewr pan mae'n teithio i waelod y môr, y Dyfnfor Tywy...

Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 2

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Goedwig Wymon 2

Pan fydd hoff Danddwr Harri yn mynd ar goll, mae'r Octonots yn teithio i mewn i goedwig...

Yr Octonots a'r Morfilod Drysl

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod Drysl

When the Octonauts clean & repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a...

Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Berdysyn Cleci

Mae'r Octonots yn dod ar draws Berdysyn Cleciog, creadur bychan sy'n defnyddio'i grafan...

Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Pan fydd Cregynnog yn cael ei ddal ynghanol cannoedd o sglefrod, mae'n rhaid i'r Octono...

Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Trobwll Enfawr

Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Môr, sydd wedi'i ddal mew...

Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Pysgod Hedegog

Pan mae haig o Bysgod Hedegog yn cymryd llyfr prin o eiddo yr Athro Wythennyn, mae'r Oc...

Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Phennaeth y Morf

Pan mae rhywun yn cymryd offer meddygol gwerthfawr Pegwn, mae Capten Cwrwgl a Harri yn ...

Yr Octonots a'r Dolffin Bach

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dolffin Bach

Pan fydd dolffin ifanc yn dilyn Harri adref, mae'n rhaid i Harri ei warchod tra bo'r Oc...

Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfil Ungorn

Mae llong yr Octonots yn mynd yn sownd yn y rhew. Dim ond mordwyo celfydd Capten Cwrwgl...

Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Dyfnfor Tywyll

Tra ar antur yn nyfroedd dyfnaf y môr, y Dyfnfor Tywyll Du, daw'r Octonots o hyd i grai...

Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y môr ar frys ond mae un creadur sy'n...

Yr Octonots a'r Siarcod Cylchf

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Siarcod Cylchf

Beth sy'n achosi'r tyllau rhyfedd yn offer yr Octonots? Mae'r Octonots yn gweld mai tri...

Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o gr...

Yr Octonots a'r Seren Fôr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Seren Fôr

Pan mae'r Octonots yn dod o hyd i Seren Fôr anghyffredin ar y traeth, maen nhw'n chwili...

Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Anemoneau Anny

Mae'r Octonots ac ambell granc gwantan yn cael eu dal rhwng dwy garfan o anemoneau bygy...

Yr Octonots a'r Rhwyfbysgodyn

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Rhwyfbysgodyn

Mae Dela yn tynnu llun o beth sy'n ymddangos yn sarff fôr, ond mae'r Octonots i gyd yn ...

Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Yn dilyn storm ffyrnig, mae'r Octonots yn gorfod dod o hyd i gariad morfarch sydd ar go...

Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Morfilod Gwyni

Pan ddaw'r Octonots ar draws haid o Forfilod Gwynion yn sownd wrth dwll anadlu, maen nh...

Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Pan fydd yr holl gychod Tanddwr yn colli pob rheolaeth, mae Capten Cwrwgl a Harri yn ne...

Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Pan mae Harri a Pegwn ar goll ar ynys bellennig, maen nhw'n dod ar draws Llyfrothen Gri...

Yr Octonots a Bwgan y Môr

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Bwgan y Môr

Pan fydd yr Octonots yn ceisio tynnu Pegwn allan o ffos yn nyfnder y môr, maen nhw'n ca...

Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots ac Antur yr Arctig

Pan fydd Capten Cwrwgl a Pegwn yn mynd ar goll ym moroedd rhewllyd yr Arctig, mae haid ...

Yr Octonots a'r Haid o Sardîns

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a'r Haid o Sardîns

Rhaid i'r Octonots weithio gyda'i gilydd fel tîm er mwyn helpu sardîn sydd ar goll i dd...

Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei tha...

Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Octonots: Cyfres 2011, Yr Octonots a Ras Fawr y Peng*

Daw'r Octonots i gyd i gefnogi Pegwn yn Ras Fawr y Gragen, ond tybed pwy fydd yn ennill...