Cwpwrdd Cadi


Cwpwrdd Cadi

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and ...


Similar Content

Browse content similar to Cwpwrdd Cadi. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Gwely i Gawr

Cwpwrdd Cadi: Gwely i Gawr

Mae Cadi a'i ffrindiau yn ymweld â gwlad Jac a'r Goeden Ffa ac yn helpu'r Cawr i fynd i...

Cadi'r Clown

Cwpwrdd Cadi: Cadi'r Clown

Mae Cadi'n helpu achub y dydd yn y syrcas. When the new Ring Master's assistant acciden...

Tylwyth Teg y Dannedd

Cwpwrdd Cadi: Tylwyth Teg y Dannedd

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Porffor Fel Fi

Cwpwrdd Cadi: Porffor Fel Fi

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Yr Afon A'r Afanc

Cwpwrdd Cadi: Yr Afon A'r Afanc

Mae Cadi a'i ffrindiau'n datrys dirgelwch yr afon sych. Cadi and friends must solve the...

Post Arbennig Iawn

Cwpwrdd Cadi: Post Arbennig Iawn

Mae Cadi a'i ffrindiau'n mynd â lamp hud i Mrs Genie ond maen nhw'n defnyddio i gyd y d...

Y Gloch Dân

Cwpwrdd Cadi: Y Gloch Dân

Mae Cadi a'i ffrindiau'n chwarae bod yn ymladdwyr tân. Cadi and her friends explore all...

Y Gacen Ben-blwydd

Cwpwrdd Cadi: Y Gacen Ben-blwydd

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Y Da, Y Drwg a'r Gwirion

Cwpwrdd Cadi: Y Da, Y Drwg a'r Gwirion

Mae'r plant yn symud gwartheg ar hyd y paith. The children become cowhands, moving a he...

Golau Glas yn y Ras

Cwpwrdd Cadi: Golau Glas yn y Ras

Mae Cadi a'i ffrindiau'n ffeindio eu ffordd o gwmpas cwrs rasio gan ddilyn cyfarwyddiad...

Tegan Syml

Cwpwrdd Cadi: Tegan Syml

Mae'r plant yn dangos mai teganau syml yw'r gorau. Cadi and friends help an inventor di...

Sgidie Arbennig Merlen

Cwpwrdd Cadi: Sgidie Arbennig Merlen

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Y Gweithwyr Gwych

Cwpwrdd Cadi: Y Gweithwyr Gwych

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Cadi a'i Ffrindie ar y Ffordd

Cwpwrdd Cadi: Cadi a'i Ffrindie ar y Ffordd

Mae Cadi a'i ffrind yn helpu dewin sydd wedi colli ei bwerau hud. Cadi and her friend h...

Yr Artist wrth ei Waith

Cwpwrdd Cadi: Yr Artist wrth ei Waith

Mae'r plant yn paentio lluniau ond maen nhw'n anghofio rhoi 10 bys i un o'r dynion bach...

Fry Fry Fry Uwchben

Cwpwrdd Cadi: Fry Fry Fry Uwchben

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Benthyg! Benthyg!

Cwpwrdd Cadi: Benthyg! Benthyg!

Mae Cadi a'i ffrindiau'n helpu tylluan yn y goedwig. Cadi and friends help out a slight...

Gwrando'n Astud

Cwpwrdd Cadi: Gwrando'n Astud

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Mae Brân i Frân ym Mhobman

Cwpwrdd Cadi: Mae Brân i Frân ym Mhobman

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Cadi'r Consuriwr

Cwpwrdd Cadi: Cadi'r Consuriwr

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Ysbyty Betsi

Cwpwrdd Cadi: Ysbyty Betsi

Mae Cadi a'i ffrindiau'n darganfod bod bod yn wahanol yn gallu bod yn hwyl! Cadi and he...

Trafferth yn y Tywod

Cwpwrdd Cadi: Trafferth yn y Tywod

Mae Cadi a'i ffrindiau'n teithio i ddiffeithwch Arabia ac yn cwrdd â chamel. Cadi and f...

Ble Mae'r Bananas?

Cwpwrdd Cadi: Ble Mae'r Bananas?

Mae rhywun yn dwyn ffrwythau o'r siop dros nos, ond pwy? Someone is taking fruit from t...

Sgleinio'r Ser

Cwpwrdd Cadi: Sgleinio'r Ser

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Cyfri'r Defaid!

Cwpwrdd Cadi: Cyfri'r Defaid!

Mae Cadi a'r plant yn gorfod edrych ar ôl praidd o ddefaid. Cadi and the kids have to l...

Triciau'r Traed

Cwpwrdd Cadi: Triciau'r Traed

Mae'r merched yn helpu pan mae dawnswraig fflamenco yn brifo ei choes. The girls step i...

Rhubanau'r Enfys

Cwpwrdd Cadi: Rhubanau'r Enfys

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Arwr yr Eira

Cwpwrdd Cadi: Arwr yr Eira

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Y Pegwn Oer

Cwpwrdd Cadi: Y Pegwn Oer

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Tren Ar Y Trac

Cwpwrdd Cadi: Tren Ar Y Trac

Yn y byd hud a lledrith yng Nghwpwrdd Cadi heddiw mae Cadi, Jet a Dani yn gweithio ar y...

Y Lliw Pinc

Cwpwrdd Cadi: Y Lliw Pinc

Pan aiff Cadi, Jet a Tara i'r byd hud a lledrith heddiw, maen nhw'n camu i fyd gwahanol...

Bwrw Eira'n Drwm

Cwpwrdd Cadi: Bwrw Eira'n Drwm

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Ser y Sioe

Cwpwrdd Cadi: Ser y Sioe

Mae Cadi a Jet yn dechrau deuawd canu pop ond maen nhw'n sylweddoli bod modd cael mwy o...

Mr Adlais

Cwpwrdd Cadi: Mr Adlais

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Tylwyth Teg Y Coed

Cwpwrdd Cadi: Tylwyth Teg Y Coed

Mae Cadi'n ymweld â gwlad hud sydd yn olau drwy'r amser. Cadi and friends visit a fairy...

Dan Y Dwr

Cwpwrdd Cadi: Dan Y Dwr

Mae Cadi a'i ffrindiau'n mynd o dan y môr ac yn helpu octopws i weld bod cael wyth brai...

Antur Jet

Cwpwrdd Cadi: Antur Jet

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Ar Flaen Dy Draed

Cwpwrdd Cadi: Ar Flaen Dy Draed

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Ffrindiau Gorau, Gorau

Cwpwrdd Cadi: Ffrindiau Gorau, Gorau

Mae Cadi a'u ffrindiau'n cwrdd â gorila sy'n igian. Cadi and friends encounter a 'King ...

Yn yr Ardd

Cwpwrdd Cadi: Yn yr Ardd

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Gwnewch y Pethau

Cwpwrdd Cadi: Gwnewch y Pethau

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Meic y Mwnci!!

Cwpwrdd Cadi: Meic y Mwnci!!

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Y Deinosor a'r Wy

Cwpwrdd Cadi: Y Deinosor a'r Wy

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Cyfrinach y Pyramid

Cwpwrdd Cadi: Cyfrinach y Pyramid

Mae Cadi a'i ffrindiau yn teithio i'r jyngl ym Mecsico. The kids travel to the Mexican ...

Yr Un Bach Mawr

Cwpwrdd Cadi: Yr Un Bach Mawr

Mae Cadi a Jet yn ymweld â phentref traddodiadol yr Americanwyr cynhenid. Cadi and Jet ...

Trefnu'r Trysor

Cwpwrdd Cadi: Trefnu'r Trysor

Mae Cadi a'i ffrindiau yn dysgu mwy am fywyd morladron a'u trysor. Cadi and friends hel...

Pawb yn Pobi

Cwpwrdd Cadi: Pawb yn Pobi

Mae'r plant yn helpu cogydd i goginio cacen ben-blwydd i'w fab ac yn mwynhau creu cerdd...

I Mewn I'r Gôl

Cwpwrdd Cadi: I Mewn I'r Gôl

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Miri Glan Môr!

Cwpwrdd Cadi: Miri Glan Môr!

Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ...

Tocyn i Dre Sgwâr

Cwpwrdd Cadi: Tocyn i Dre Sgwar

Mae Cadi a'i ffrindiau'n ceisio datrys problem fawr mewn tref lle mae popeth yn sgwâr. ...

Cor y Mor

Cwpwrdd Cadi: Cor y Mor

Mae Cadi a'i ffrindiau'n helpu'r octopws i ddod o hyd i'w dalent gerddorol. Cadi and fr...

Cloc a Dwdl Du

Cwpwrdd Cadi: Cloc a Dwdl Du

Does dim llaeth i frecwast gan fod y ffermwr yn dal i gysgu. All Cadi a'i ffrindiau ach...