Cyfres 1


Cyfres 1

Cyfres animeiddiedig i blant bach. Animation for young children featuring four loveable characters living in the clouds.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ar Goll!

Cymylaubychain: Cyfres 1, Ar Goll!

Mae'n ddiwrnod pobi cacen creision sêr ond mae 'na un cynhwysyn pwysig ar goll! It's ca...

Ara' Deg Enfys

Cymylaubychain: Cyfres 1, Ara' Deg Enfys

Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r u...

Cynhaea' Cynta' Lleuad

Cymylaubychain: Cyfres 1, Cynhaea' Cynta' Lleuad

Mae'n noson fawr i'r Lleuad heno, ei chynhaeaf cynta' ac mae'n benderfynol o'i fwynhau!...

Seren Swyn

Cymylaubychain: Cyfres 1, Seren Swyn

Mae Bobo yn cynhyrfu'n lân pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau. ...

Glaw, Glaw, Glaw

Cymylaubychain: Cyfres 1, Glaw, Glaw, Glaw

Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel at...

Hedfan Adre

Cymylaubychain: Cyfres 1, Hedfan Adre

Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ôl ceffylau'r Cymylaubyc...

Y Lliw Cywir

Cymylaubychain: Cyfres 1, Y Lliw Cywir

Mae Bobo Gwyrdd wrth ei fodd yn garddio, felly mae'n siomedig i weld bod ei ffa'n llipa...

Y Sbonciwr Gorau

Cymylaubychain: Cyfres 1, Y Sbonciwr Gorau

Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr ...

Siwpyr Nen 'Syn

Cymylaubychain: Cyfres 1, Siwpyr Nen 'Syn

Mae'r Cymylaubychain wedi cael syniad gwych. Maen nhw am fynd am bicnic. Tybed sut ddiw...

Paentio'r Drws

Cymylaubychain: Cyfres 1, Paentio'r Drws

Mae'n ddiwrnod dryslyd iawn i'r Cymylaubychain heddiw a Ffwffa Cwmwl sy'n gyfrifol. Eve...

Swn Rhyfedd

Cymylaubychain: Cyfres 1, Swn Rhyfedd

Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu ca...

Enfys Mewn Cwlwm

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Enfys Mewn Cwlwm

Mae Enfys wedi llwyddo i glymu ei hun yn gwlwm ac felly mae'n rhaid i'r Cymylaubychain ...

Lleuad Llawn

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Lleuad Llawn

Mae pawb yn teimlo'n llwglyd heddiw a neb yn fwy na Lleuad. Everyone is hungry, especia...

Atishw

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Atishw

Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw ...

Haul Llawn Effro

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Haul Llawn Effro

Does dim awydd cysgu ar Haul heddiw, sy'n peri problemau i drigolion arall y nen. What ...

Ble Mae Haul?

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Ble Mae Haul?

Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gem. The lit...

Yr Enfys Bwdlyd

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Yr Enfys Bwdlyd

Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddi...

Bod yn Baba Pinc

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Bod yn Baba Pinc

Mae Baba Pinc wedi blino'n lân. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyfla...

Gwers Bwrw Glaw Ffwffa

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Gwers Bwrw Glaw Ffwffa

Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cy...

Seren Fach yn Gwibio'n Uchel

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Seren Fach yn Gwibio'n Uchel

Mae Seren Fach yn awyddus iawn i fod yn Seren Wib. Sut bydd yn mynd ati tybed? Seren Fa...

Cymylau ar Goll

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Cymylau ar Goll

Mae'n boeth tu hwnt yn y nen heddiw. Byddai cawod o law yn ddefnyddiol iawn - petai'r C...

Cerddorfa Enfys

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Cerddorfa Enfys

Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt. It's a ...

Ble mae Ffwffa?

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Ble mae Ffwffa?

Mae Fwffa mewn hwyliau direidus heddiw, ond cyn pen dim mae chwarae'n troi'n chwerw. Fw...

Cwt arbennig i Nen Syn

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Cwt arbennig i Nen Syn

Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd a...

Machlud haul i Haul

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Machlud haul i Haul

Mae pawb yn canmol machlud diweddara' Haul. Yn anffodus, does gan Haul druan ddim synia...

Tren Stem ar Grwydr

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Tren Stem ar Grwydr

Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae trên, ond mae eu bryd ar yrru trên stêm go ia...

Ras o amgylch Haul

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Ras o amgylch Haul

Mae un ellygen glaw hyfryd ar ôl ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta? There's one lon...

Haul yn dal annwyd

Cymylaubychain: Haul yn dal annwyd

Mae Haul druan yn teimlo'n sâl. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun...

Pethau coll Baba Melyn

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Pethau coll Baba Melyn

Mae Baba Melyn yn anghofus iawn heddiw. Sut y daw hi o hyd i'r holl bethau mae wedi eu ...

Ceffylau Nen Mwdlyd

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Ceffylau Nen Mwdlyd

Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! I...

Bobo'n Achub y Dydd

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Bobo'n Achub y Dydd

Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo t...

Diwrnod Golchi

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Diwrnod Golchi

Mae'n ddiwrnod golchi, ond does dim golwg o'r Glaw! Tybed a all Fwffa Cwmwl helpu'r Cym...

Enfys Injan Wib

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Enfys Injan Wib

Mae Enfys yn hwyr i bopeth heddiw ac yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd o gyrraedd ll...

Chwibanwr Ser

Cymylaubychain: Chwibanwr Ser

Pwy sy'n gyfrifol am y llanast sydd yn y nen a sut mae mynd ati i dacluso? Who is respo...

Ceffylau yn y Ty

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Ceffylau yn y Ty

Beth sydd yn codi ofn ar y ceffylau nen heddiw? What is frightening the horses today?

Amser Gwely Seren Fach

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Amser Gwely Seren Fach

Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadi...

Bobo'n Achub y Dydd

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Bobo'n Achub y Dydd

Heno yw noson hira'r gaeaf ac mae Lleuad eisiau sglein gwerth chweil er mwyn iddi ddisg...

Niwl y Bore

Cymylaubychain: Niwl y Bore

Mae'n ddiwrnod tu hwnt o oer ond does dim golwg o Haul. I ble'r aeth e? It's very cold ...

Eiribabs

Cymylaubychain: Cyfres 2001, Eiribabs

Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd! It's a cold winter's day an...

Dim Lle yn y Nen

Cymylaubychain: Cyfres 2001, Dim Lle yn y Nen

Mae'n noswyl cyn dydd y Seren ac mae pawb yn y nen wedi cyffroi'n lân! It's the night b...

Baba Enfys

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Baba Enfys

Mae Bobo Gwyn yn dod i glywed am y tro y cyfarfu'r Cymylaubychain ag e am y tro cynta'....

'Sdim Hwyl i'w Gael, Haul!

Cymylaubychain: Cyfres 2001, 'Sdim Hwyl i'w Gael, Haul!

Taflu peli eira sy'n mynd â bryd y Cymylaubychain ond am ryw reswm, dydy peli eira Haul...

Pwy sy'n Helpu Baba Glas

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Pwy sy'n Helpu Baba Glas

Mae Baba Glas yn brysur tu hwnt heddiw ond yn lwcus iawn, mae ganddo rywun i'w helpu. P...

Pop

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Pop

Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. ...

Rhywbeth Prydferth

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Rhywbeth Prydferth

Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas. All ...

Lladron Pen-Gellyg

Cymylaubychain: Cyfres 2012, Lladron Pen-Gellyg

Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n ta...

Noson Brysur

Cymylaubychain: Cyfres 1, Noson Brysur

Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n lân, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone...

Parti ar Gwmwl

Cymylaubychain: Cyfres 1, Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu. It's a hot night and no-on...

Cwmwl o Bob Lliw

Cymylaubychain: Cyfres 1, Cwmwl o Bob Lliw

Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does gand...

Yn Werth y Byd!

Cymylaubychain: Cyfres 1, Yn Werth y Byd!

Baba Glas yw arwr pawb heddiw. Mae'n werth y byd i gyd. Tybed pam? Baba Glas is in ever...

Hwyl Fawr Ffwffa

Cymylaubychain: Cyfres 1, Hwyl Fawr Ffwffa

Ydy Ffwffa am droi ei chefn ar ei ffrindiau a mynd i deithio'r byd fel y cymylau mawr? ...

Diwrnod Boslyd Baba Pinc

Cymylaubychain: Cyfres 1, Diwrnod Boslyd Baba Pinc

Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gêm newydd sbon, ond a fydd pawb ara...