Cyfres 1


Cyfres 1

Ymunwch â Tili a'i Ffrindiau ar gyfer mwy o hwyl. Join Tili and friends for more fun.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 1. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Bwyty Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Bwyty Tili

Mae Tili yn penderfynu agor bwyty go iawn er mwyn i'w ffrindiau gael mwynhau pryd go ia...

Twmffi Wych

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Twmffi Wych

Er ei fod yn gwneud ei orau i roi cynnig arni, mae Twmffi'n meddwl nad ydi o'n dda am w...

Arthur a'r Dant y Llew

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur a'r Dant y Llew

Mae Arthur yn cael diwrnod arbennig o braf pan ddaw ar draws dant y llew yn yr ardd. A...

Tili a'r Sbloetsh

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tili a'r Sbloetsh

Mae gan hoff ffrog Tili sbloets mawr arni ac mae Tili yn drist iawn. Oh no! There's a b...

Gwesty Gwibed Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Gwesty Gwibed Tili

Mae gan dy dol Tili ymwelydd, buwch goch gota! Tili's dolls house has a visitor - a lit...

Tili'n Methu Cysgu

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tili'n Methu Cysgu

Un noson wrth i bawb arall gysgu'n sownd, mae Tili'n cael trafferth cysgu. It's quiet i...

Dwynwen a'r Goeden Afalau

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Dwynwen a'r Goeden Afalau

Mae Dwynwen wrth ei bodd wrth iddi ddarganfod coeden afalau yn yr ardd! Dwynwen finds a...

Twmffi Trwsgl

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Twmffi Trwsgl

Mae Twmffi eisiau bisged i frecwast ac wrth geisio cael gafael ar un, mae'n gwneud llan...

Anifail Anwes Arthur

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Anifail Anwes Arthur

Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Arthur ...

Tili Ddigynffon

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Tili...

Dwynwen a'r Band Martsio

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Dwynwen a'r Band Martsio

Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in...

Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae ga...

Anrheg Twmffi

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Anrheg Twmffi

Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. When the friends wake up t...

Cysgod Twmffi

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Cysgod Twmffi

Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ym...

Mae Arthur Eisiau Ennill

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Mae Arthur Eisiau Ennill

Mae llyfr newydd Arthur am y Gemau Olympaidd yn ysbrydoli'r ffrindiau i gynnal Gemau Ol...

Dirgelwch Tincial

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Dirgelwch Tincial

Mae'r ffrindiau yn darganfod nodyn disglair sy'n eu harwain ar daith llawn cliwiau i'w ...

Stori Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Stori Tili

Wrth ddarllen y stori mwyaf cyffrous erioed, mae Tili yn methu dod o hyd i'r dudalen ol...

Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop. Arthur is fee...

Deilen Lwcus Arthur

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Deilen Lwcus Arthur

Mae pawb yn cael hwyl yn yr ardd ond mae Arthur yn cael ei ddychryn. Everyone is having...

Y Dywysoges Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Y Dywysoges Tili

Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Tili gets fed up when sh...

Fflur Las Fach

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Fflur Las Fach

Mae Tili a'i ffrindiau am greu drama am stori Hugan Fach Goch, ond mae pawb yn diflasu ...

Mae Pawb Eisiau Tincial

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Mae Pawb Eisiau Tincial

Mae Tincial yn boblogaidd iawn heddiw - mae pawb eisiau ei gwmni. Tincial is very popul...

Syrpreis Sgipio Twmffi

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Syrpreis Sgipio Twmffi

Mae pawb yn edrych ymlaen at sgipio ond mae'r cylchoedd sgipio yn rhy fach i Twmffi. Ev...

Jig-So Tincial

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Jig-So Tincial

Tybed all y morgrug ddangos i'r ffrindiau sut i weithio mewn tîm? Will the ants be able...

Pum Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Pum Tili

Mae Tili wedi blino bod yn hi ei hun ac yn penderfynu gorffwys. Tili is very busy and i...

Arthur a'r Poncyn Pwdu

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur a'r Poncyn Pwdu

Mae'n ddiwrnod hapus, hapus i'r ffrindiau nes i Arthur sylwi bod y Poncyn Pwdu braidd y...

Diwrnod Llarpiog - Llowciog

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Diwrnod Llarpiog - Llowciog

Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd...

Post Fflur

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Post Fflur

Mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post....

Twlc Tawel Arthur

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Twlc Tawel Arthur

Mae Arthur eisiau llonydd i liwio tra bod y ffrindiau yn chwarae gêm Hela Hwyliog. Arth...

Arthur yn Dysgu Jyglo

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur yn Dysgu Jyglo

Mae Arthur eisiau creu argraff ar Tili wrth ddysgu sgil newydd. Byddai jyglo yn berffai...

Y Gêm Dawel

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Y Gêm Dawel

Mae Tili yn dyfeiso gêm cadw'n dawel i gael llonydd i ddarllen, ond mae 'r ffrindiau yn...

Arthur y Clown

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Arthur y Clown

Mae Arthur yn penderfynu troi ei hun yn fochyn newydd - Arthur y clown. Arthur decides ...

Y Lleidr Gwas Barus

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Y Lleidr Gwas Barus

Mae Tili yn gwneud tarten. Gwsberis ydy'r dewis i'w rhoi ynddi ond mae'r rhai aeddfed w...

Pensiliau Lliw Fflur

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Pensiliau Lliw Fflur

Mae Tili yn penderfynu bod angen tynnu lluniau lliwgar i addurno ei hystafell. Tili's b...

Tili a'r Croclew

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tili a'r Croclew

Mae Tili, Fflur ac Arthur yn darllen llyfr ffeithiol am anifeiliaid gwyllt y byd. Tili,...

Ceir Twmffi

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Ceir Twmffi

Mae Twmffi'n hoff iawn o chwarae efo'i geir ond rhaid i'r gemau ddod i ben rhyw bryd. T...

Seren i Tincial

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Seren i Tincial

Mae Tili a'i ffrindiau yn gwersylla pan welant seren fach las yn yr awyr. Tili and her ...

Fflur yn Colli'i Llais

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Fflur yn Colli'i Llais

Mae Tili a'i ffrindiau yn dawnsio pan ddaw Fflur i geisio dwyn y sylw a chanu nerth ei ...

Y Diwrnod Gorau Erioed

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Y Diwrnod Gorau Erioed

Er mwyn cofnodi'r diwrnod braf o beintio, gwisgo fyny, tidliwincs a brechdanau blasus m...

Pryd Mae'r Picnic?

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Pryd Mae'r Picnic?

Mae'n ddiwrnod perffaith am bicnic yn yr ardd ond mae Dwynwen yn llarpio-llowcio gormod...

Gwyl Hwyl yn Rowlio

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Gwyl Hwyl yn Rowlio

Mae gan Tili feic coch newydd ond mae hi angen help ei ffrindiau i'w reidio am y tro cy...

Fflur a'r Gymwynas

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Fflur a'r Gymwynas

Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achu...

Yr Orymdaith Ffluraidd

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Yr Orymdaith Ffluraidd

Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a blêr. ...

Y Deisen Gormod o Lawer

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Y Deisen Gormod o Lawer

Ar ddiwrnod glawog mae Tili'n paratoi teisen efo'i ffrindiau. It's a rainy day and the ...

Tincial yn yr Eira

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tincial yn yr Eira

Mae Tincial wrth ei fodd efo'r gell gawod eira ac yn ysu i weld eira go iawn. Tincial l...

Twmffi Heb ei Wmff

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Twmffi Heb ei Wmff

Mae wmff Twmffi wedi mynd ac mae o wedi colli ei awydd i fownsio. Poor Twmffi's get-up-...

Amser Chwarae Dwynwen

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Amser Chwarae Dwynwen

Mae pawb yn brysur yn mwynhau gwneud pethau ar eu pennau eu hunain - heblaw Dwynwen. Dw...

Awyren Twmffi

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Awyren Twmffi

Mae Tili a'i ffrindiau yn gwneud awyrennau papur ond mae Twmffi yn cael trafferth am ei...

Doctor Tili

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Doctor Tili

Pan fo Tili'n llwyddo i wella pen-glin Arthur, mae hi'n penderfynu bod yn Ddoctor Tili....

Enfys Tincial

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Enfys Tincial

Mae'n ddiwrnod heulog gyda chawodydd o law ac mae'r ffrindiau'n chwilio am enfys. After...

Tylwythen Deg y Plu

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Tylwythen Deg y Plu

Mae pawb yn gyffrous pan fo Tili'n colli dant gan y bydd y Dylwythen Deg yn dod ag aria...

Fflur a'r Freichled

Tili a'i Ffrindiau: Cyfres 1, Fflur a'r Freichled

Mae Fflur yn cael benthyg breichled ddisglair, ddisglair gan Tili ond wrth ymarfer yn f...